Bærekraftige fremgangsmåter

Bærekraftige fremgangsmåter

Vi jobber sammen med våre leverandører, partnere, fabrikker og virksomheter for å finne bedre fremgangsmåter som er vennligere mot planeten og miljøet.

 Vi mener dette er viktig for å skape en mer bærekraftig fremtid.

Ansvarlig fremskaffelse av mat

Våre fiske- og sjømatprodukter er en historisk viktig del av vår merkevare. Vi ønsker derfor å gå foran med et godt eksempel og fremskaffe fisken på ansvarlig måte. All villfisken vår kan spores rett tilbake til når og hvor den ble fanget. Vi aksepterer ikke fisk som er ulovlig, ikke-rapportert og uregulert eller fra overfiskede bestander.  

Vi bruker atferdskodeksen for ansvarlige fiskerier utarbeidet av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) som en veiledning for ansvarlig anskaffelse av fisken vår. Vi samarbeider med ulike fiskeriforvaltningsorganisasjoner og beslutningstakere for å innføre denne policyen, samt oppmuntre dem til å delta i sertifiseringsordninger. 

Vi oppfyller alle nasjonale og EUs regulatoriske standarder for utvikling og behandling av kjøttprodukter.

Danne grunnlaget for førsteklasses jordbruk 

Vi ELSKER grønnsaker. Våre grønnsaker er fryste, ferske, naturlige, næringsrike – og absolutt nydelige. Som ledende produsent av fryste grønnsaker er vi klar over vårt ansvar for planeten, og vi bestreber oss på å lede an innen sosiale, helserelaterte og miljømessige spørsmål. Vi har dyrket grønnsaker gjennom bærekraftig praksis i mange tiår. På noen områder har vi jobbet med 3-4 generasjoner av bønder, og vi tar med oss erfaringene inn i fremtiden. 

Vi lanserer nå globale bærekraftige jordbruksstandarder på tvers av alle lokale markeder for å påse at vi forsyner alle forbrukere med den beste kvaliteten og de mest smakfulle produktene.

Respektere menneskerettighetene

Vi ønsker at alle i forsyningskjeden is blir rettferdig behandlet, så vi jobber hardt for å innføre strenge etiske regler og prosedyrer. Vi tilbyr også relevant intern opplæring for å skape bevissthet og forståelse. 

Vi er opptatt av etisk handel og sosiale forhold og baserer vår policy på prinsippene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), samt overholdelse av lokal, nasjonal arbeidsregulering. Dette omfatter arbeidstid, helse og sikkerhet, organisasjonsfrihet og rettferdig lønn.

Vi krever at våre leverandører forplikter seg til Nomad Foods Europes atferdskodeks for leverandører, samt registrer seg hos SEDEX (the Supplier Ethical Data Exchange): En ideell organisasjon som jobber for å forbedre ansvarlig og etisk forretningspraksis i globale forsyningskjeder.  

Eksterne sertifiseringer 

Vi mener at sertifiseringer fra eksterne tredjeparter er viktige for å få fremgang og hjelpe forbrukerne til å foreta bærekraftige valg. Vi ser verdien og troverdigheten som uavhengig sertifiseringsordninger gir. 

Det er grunnen til at vi jobber med et utvalg av organisasjoner og sertifiseringer, slik som: 

  • Marine Stewardship Council – setter standarden for bærekraftig fiske
  • Aquaculture Stewardship Council – setter strenge krav for ansvarlig havbruk og oppmuntrer sjømatprodusenter til å minimere miljømessige og sosiale påvirkninger fra havbruk
  • Sustainable Agriculture Initiative Platform – opprettet av matvareindustrien for å formidle og aktivt støtte utviklingen av bærekraftig jordbruk
  • Rundebordskonferanse for bærekraftig palmeolje – fremmer dyrking og bruk av bærekraftige palmeoljeprodukter gjennom troverdige globale standarder og engasjement fra aktørene

Sjekk miljømerkene ovenfor i butikken – de kan hjelpe deg med å ta mer bærekraftige valg.

 

Vårt forhold til havbruk

I samsvar med ASC utvikler vi en førsteklasses tilnærming til havbruk siden vi tror på en fremtid hvor fisken og sjømaten vår blir uavhengig sertifisert og ansvarlig fremskaffet.

Ved å jobbe for nye sertifiseringer, bevaringsprosjekter innen fiske og reklamekampanjer, fortsetter vi å gjøre havets stemme hørt. Vi definerer også vår egen strenge policy, som våre leverandører må følge. 

Opptatt av å gjøre en forskjell

Dette er tiltak og forpliktelser som vi er en del av for å gjøre en forskjell i verden: 

  • Øke konsumet av fisk og grønnsaker: Findus Norge har undertegnet en avtale med Helsedirektoratet om å øke konsumet av fisk og grønnsaker med 20% innen 2017.
  • Avtale om å redusere matsvinnet: Findus Norge har undertegnet en avtale med klima- og miljødepartementet om å redusere matsvinnet med 50% innen 2030. 
  • Saltpartnerskapet: I 2017 signerte Findus Norge en intensjonsavtale med Helsedirektoratet for å tilrettelegge for et sunnere kosthold. Målet er å redusere saltinntaket i Norge med 15% innen 2018.

Findus' matsvinnloefte

Fremmer sunne matvalg