Kampen mot matsvinn

Kampen mot matsvinn

Hvert tiende minutt kaster vi 5 tonn spiselig mat

... bare i Norge! Det kastes 385.000 tonn fullt spiselig mat i landet hvert år, og over halvparten av dette matsvinnet er det forbrukerne som står for.
I følge FN kastes en tredel av all mat som  blir produsert, og de har også beregnet at verdens matproduksjon må øke med 60 % innen 2050 for å holde tritt med befolkningsveksten. Dette stiller oss overfor store og alvorlige utfordringer.

For å bidra i kampen mot matsvinn, jobber vi ikke bare med å redusere matsvinn i egen produksjon, men også for å redusere svinnet i hele vår forsyningskjede. I tillegg ønsker vi å hjelpe forbrukerne med sitt bidrag. Vi i Findus har tilsluttet oss bransjeavtalen om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, og vi trenger å ha med deg på laget!

Matproduksjon står for ca. 30 % av klimagassutslippene på verdensbasis, og krever mye vann- og jordareal. Matsvinn alene, står for 10 % av de samme utslippene, og ville faktisk vært verdens tredje største land når det kommer til denne typen forurensning. Det er 10 ganger mer miljøvennlig og ressurseffektivt å sørge for at maten som produseres, selges og lages, blir spist av mennesker enn at den behandles som avfall i etterkant.

Derfor må vi alle ta i et tak for å spise opp den maten vi kjøper!

Tips for å unngå matsvinn

Vi har tre enkle og gode råd for å minske matsvinnet ditt hjemme: 

1. Tenk deg om før du kaster maten i søpla. Se, lukt og smak på den. 
2. Planlegg måltidene godt. Bruk det du trenger, frys eller kjøl ned resten. 
3. Bruk fryseren smart. Fryst mat kan halvere matsvinnet. 

Vil du bli med oss i kampen mot matsvinn?

Signer ditt matsvinnløfte i dag!

Visste du at ved å velge fryst mat
kan du redusere matsvinnet
hjemme med opptil 47 %?

Matsvinnboks på Oslo S

Høsten 2018 ønsket vi å virkelig sette matsvinn på agendaen, og fikk med oss Matvett på en stor kampanje. Vi ville visualisere for forbrukerne hvor mye mat som kastes i Norge hver eneste dag, og gjorde dette i form av en installasjon på Oslo S; Matsvinnboksen.

Matsvinnboksen viste frem 5 tonn matsvinn, den mengden spiselig mat som kastes hvert 10.minutt i Norge. 385 000 tonn bortkastet mat. Hvis man stabler disse matsvinnboksene oppå hverandre vil de faktisk i løpet av ett år nå opp til verdensrommet. Mat nok til å mette 700 000 mennesker ett helt år..

Dette er en utfordring vi alle må bidra til å endre!

Anne Marie Schrøder
Kommunikasjonsansvarlig, Matvett
Lan Marie Nguyen Berg
Byråd for miljø og samferdsel i Oslo
Maria Svantemark
Bærekraftsansvarlig, Findus
Ola Elvestuen
Miljø- og klimaminister

Matsvinnboksen på Grefsen skole

For å lære kommende generasjoner å ta vare på maten er det viktig å lære opp, engasjere og inspirere dagens unge. Vi tok med Matsvinnboksen til Grefsen skole, og gjennomførte et undervisningsopplegg ledet av Matvett og Østfoldforskning

Alle elevene hadde med en grønn pose med matavfall hjemmefra og vi gjennomførte såkalte plukkanalyser av innholdet. Vi sorterte ut matsvinnet og kategoriserte det, veide opp og registrerte dataene. Gjennom aktiv deltakelse lærte elevene om hva som kunne vært spart, brukt til noe annet eller fryst ned. 

Hva gjør vi i Findus?

I løpet av 2018 har vi satt ekstra fokus på matsvinn. Vi innledet året med å donere årets julegave til Matsentralen Norge, for å støtte ytterligere opp om deres arbeid med å fordele overskuddsmat til de som trenger det. Vi har også satt matsvinn på agendaen for forbruker gjennom Matsvinnboks-kampanjen, i samarbeid med Matvett. Som en produsent av fryst mat har vi en unik posisjon til å bidra til redusert matsvinn i husholdningene. Forskning viser nemlig at ved å velge fryst mat kan du redusere matsvinnet hjemme med opptil 47%, sammenlignet med kjølte eller ferske alternativer.

For å redusere svinnet i våre fabrikker har vi i 2018 jobbet med optimering av produksjonsprosesser, emballasje og produksjonsplanlegging. Vi har også hatt fokus på salg av varer med kort gjenstående holdbarhet. Vi fortsetter vårt arbeid fremover, og har som mål å redusere svinnet i våre fabrikker og vår egen logistikk kjede med 50% innen 2030.

Mat som fikk en ny sjanse i 2018:
Donasjon til Matsentralen: 2 tonn
Brukt som dyrefôr: 10.800 tonn
Brukt til biogass: 174 tonn