Stor innsats for å redusere matsvinn

Stor innsats for å redusere matsvinn

Visste du at hvert tiende minutt kaster vi 5 tonn mat i Norge?

Matavfall er et stort problem over hele verden og det sløses også med våre verdifulle ressurser, noe vi synes er galt. Det er grunnet til at vi i tillegg til å redusere matsvinn jobber hardt for å redusere svinn over hele forsyningskjeden. Vår ambisjon er å forvandle våre råmaterialer til delikate produkter med minst mulig matsvinn.

Med hurtig innfrysing kan vi være trygge på at ferske og halvferske produkter holder på den gode kvaliteten og smaken gjennom hele produksjonsprosessen. Dette betyr at våre merkevarer har noen av de laveste matsvinnsandelene i hele matvareindustrien.

 

Hvordan forsøker vi å resirkulere matsvinn?

Selvsagt er det uunngåelig med noe matsvinn, slik som potetskrell, blader, ertebelger eller kålstilker. Det er også deler av det unngåelige matsvinnet vi kontinuerlig forsøker å redusere. Når det er mulig, bruker vi disse materialene til dyrefôr. Hvis det er uegnet som mat, sender vi det vanligvis til anaerob kompostering, hvor det blir forvandlet til naturlig gjødsel og/eller fornybar energi.

Opptatt av å redusere matsvinn

Avtalen om å redusere matsvinn er en frivillig avtale i Norge for å redusere matavfall med 50 % innen 2030. På den måten bidrar vi til at Norge oppnår FNs bærekraftmål 12.3 for 2030, som gjelder forbrukeres og detaljisters matavfall.