Vårt program for bærekraft

The Green Captain

Dette er historien om Forever Food Together, vårt bærekraftprogram. Vi er levende opptatt av å tilby deg mat som anskaffes og bearbeides på en ansvarlig måte, og som samtidig er velsmakende og næringsrik. Målet vårt er å gjøre dette til evig tid.

Virksomheten vår gikk i bresjen for ansvarlig anskaffelse og bearbeiding av mat for flere tiår siden. Vi har ledet an i utviklingen av globale standarder for matsikkerhet, sporbarhet og bærekraft.

I dag kontrolleres og sertifiseres maten vår av uavhengige instanser for å vise at maten på din tallerken er trygg og ansvarlig produsert.

Vi sørger for at råvarene våre kommer fra områder som kan produsere mat både nå og i fremtiden. Matsvinn har dessverre blitt et stort problem i dagens samfunn.

Vi mener at arbeidet vi som leverandør legger ned i å anskaffe og bearbeide maten på en ansvarlig måte er forgjeves, dersom befolkningen fortsetter å kaste like mye mat som i dag.

Fakta om matsvinn

globe globe globe globe globe globe
trash

På verdensbasis kastes 1/3 av all mat som produseres.

I EU går over 89 millioner tonn med mat til spille hvert år. Dersom ingenting gjøres, forventes dette tallet å stige til 126 millioner tonn innen 2020!
Nå: 89 millioner tonn mat går til spille
2020: 126 millioner tonn mat vil gå til spille
 
(Studie om matavfall i 27 EU-land, Bio Intelligence Service sin rapport til Europakommisjonen, teknisk rapport - 2010 - 054)

Det er derfor vi oppfordrer alle til å utnytte matressursene våre på best mulig måte, slik at stadig flere har næringsrik mat å spise – nå og i fremtiden.

DETTE MÅ DET BLI SLUTT PÅ!

ET AV DE BESTE TILTAKENE FOR Å KASTE MINDRE MAT ER Å FRYSE DEN. DU VIL BLI OVERRASKET OVER HVILKEN FORSKJELL FRYSING KAN GJØRE.

AVFALL FRA FERSK MAT ER HØYERE ENN FRA FROSSEN MAT

SAMMENLIGNING AV HUSSTANDER MED LIGNENDE MÅLTIDER

Fersk

Frossen

47 % MINDRE MAT KASTES I HJEMMET NÅR MÅLTIDENE BESTÅR AV FROSNE RÅVARER VS SAMMENLIGNET MED FERSKE

Case-studie

“Using Consumer survey to determine food sustainability” British Food Journal, Vol. 116.

Neste: Forever Food Together-kapteinen

The Forever Food Together-kapteinen

Forever Food Together-kapteinen

Møt vår nye Miljøkaptein for F Forever Food Together Han er symbolet på bærekraftprogrammet vårt.

Sammen har vi satt oss følgende mål:

  1. Vi jobber for optimal utnyttelse av matressursene vi bruker slik at våre forbrukere kan tilbys næringsrik mat til evig tid.
  2. Vi innoverer for å hjelpe forbrukerne med å velge sunnere måltider.
  3. Vi jobber for å sikre at maten vi produserer er anskaffet og bearbeidet på en ansvarlig måte.

Du kan finne ut mer om formålet og hvilke midler vi har satt av til Forever Food Together-programmet her.

Neste : Vår stolte matarv

Vår stolte matarv

Vår stolte matarv

Vårt engasjement for å utnytte maten på best mulig måte går langt tilbake.

Det er nesten 90 år siden Clarence Birdseye fant opp frossenmat.

I Europa forsyner vi i dag folk med flere måltider enn noe annet frossenmatselskap.

Neste : Bevarer næringsstoffer og smak

Bevarer næringsstoffer og smak

En av de aller beste måtene å utnytte næringsrik mat på er å fryse den, da dette bevarer verdifulle næringsstoffer.
Med frosne råvarer kan du lage måltider som er næringsrike og enkle å tilberede, i akkurat den mengden du trenger.

Nedfrysing bidrar til å bevare matressursene på ferden fra land eller hav til tallerkenen din. Vi kan gjøre dette fordi nedfrysing bevarer matens smak og næringsstoffer.

Råvarer kan hentes lokalt eller langveisfra uten at kvaliteten forringes. For eksempel kan vi kjøpe inn fisk fra fiskerier som tar hensyn til fremtidige bestander, råvarer fra gårdsbruk som forvalter jorden på en ansvarlig måte, og høste inn grønnsakene når de er på sitt beste.

Uavhengige studier har vist at 47 % mindre mat blir kastet i husstander når de spiser frossenmat, sammenlignet med lignende ferske eller nedkjølte måltider.

("using consumer surveys to determine food sustainability", British food journal, volume. 116)

Hallam-studien

Neste : Vi gir deg mat nå og i fremtiden

Vi gir deg mat nå og i fremtiden

Sunnere måltider for alle

Det er et stort ansvar å forsyne folk med mat.

Det handler ikke bare om å legge plassere mat på tallerkenen. Det handler om å tilby mat som er velsmakende og sunn.

Vi vet at fedmebølgen bekymrer mange. Derfor arbeider vi daglig med innovasjoner for å gi deg sunnere måltidsvalg og bidra til et balansert kosthold.

Kylling, fisk og grønnsaker er blant de mest næringsrike matvarene du kan spise. Vi tilbereder mat som lar deg velge et sunnere og mer balansert kosthold.

Du kommer til å få se en rekke velsmakende nye produktinnovasjoner fra oss de neste månedene og årene. Oppskriften på alle disse måltidene vil ha blitt nøye kontrollert for å sikre at de er så næringsrike som mulig.

Les mer

Neste : Ansvarlig Anskaffelse

Ansvarlig Anskaffelse

Vi vil også at du skal vite at maten du velger er ansvarlig anskaffet og bearbeidet og kan spores tilbake til sin opprinnelse.

Vi samarbeider tett med bønder, dyrkere og fiskere for å sikre at vi vet hvor maten vår kommer fra og at den kan dyrkes, ales opp og fanges på en ansvarlig måte på lang sikt.

For at vårt Forever Food Together-program skal lykkes må vi fortsette å fokusere på mange områder av virksomheten. Her er en påminnelse om hva målene våre er og hva vi gjør for å nå dem:

  1. Vi jobber for å utnytte matressursene på best mulig måte slik at forbrukerne alltid tilbys næringsrik mat.
  2. Vi innoverer for å hjelpe forbrukerne med å velge sunnere måltider.
  3. Vi jobber for å sikre at maten anskaffes og bearbeides på en ansvarlig måte.

Ansvarlig anskaffet og bearbeidet

Neste : Vår fisk

Vår fisk

Vi er berømte for våre fiskepinner, så vi arbeider naturligvis alltid for å anskaffe fisken vår på ansvarlig vis. Vi kjenner navnet på båtene som fanger fisken vår og krever at fiskeriene vi bruker holder en svært høy standard før vi godkjenner dem som leverandører av fisk.

Et eksempel på dette er vårt arbeid med WWF og Marine Stewardship Council (MSC). Vi har jobbet med dem i nesten 20 år for å sertifisere fiskerier verden rundt og sikre at fisk kan anskaffes på ansvarlig vis fra naturen, både nå og i fremtiden.

Vi bruker det samme prinsippet for å anskaffe oppdrettsfisk ansvarlig. Våre leverandører møter oppdrettsstandarder som for eksempel Aquaculture Stewardship Council eller GLOBALGAP. Aquaculture Alliance or GLOBALGAP farming standards.

Les mer

Neste : Våre kyllinger

Våre kyllinger

Når det er vår kylling vet vi hvor det egget ble lagt og hvordan kyllingen ble alet opp og behandlet i løpet av livet.

Vegetabilsk fôr som gis til kyllingene våre, godtas ikke hvis det kommer fra avskogede områder.

Les mer

Neste : Våre grønnsaker

Våre grønnsaker

I våre høye standarder som bønder og dyrkere følger innlemmer vi krav utformet for å beskytte jordas fruktbarhet og biologisk mangfold.

Les mer

Neste : Ansvarlig Bearbeiding

Ansvarlig Bearbeiding

Hvordan vi bearbeider velsmakende mat, er like viktig som hvor den kommer fra. Vi insisterer på å fryser ned maten raskt ned, slik at den forblir fersk og næringsrik.

Vi forsøker alltid å redusere energi- og vannforbruket, og fokuserer på å gjøre mest mulig ut av råvarene og ingrediensene i oppskriftene våre.

Våre matutviklere er nøye med at merkingen vår skal oppfylle de aller siste reglene, samt at instruksjonene for tilberedning skal være enkle å følge.Her er standardene vi bruker for å kontrollere at maten vår er ansvarlig anskaffet og bearbeidet. Disse drives alle av uavhengige tredjepartsorganisasjoner som er eksperter på sine felterområder.

Våre standarder for bearbeiding

Neste : Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Forever Food Together innebærer at mange mennesker jobber sammen for å tilby deg mat til den kvaliteten du forventer. Dette inkluderer dyrkere, bønder, fiskere, råvareleverandører, butikker, myndigheter, frivillige organisasjoner, forbrukerne våre og alle våre avdelinger.

Neste : Oppfølging av Forever Food Together

Oppfølging av
Forever Food Together

Fremfor alt er vi avhengige av at menneskene som jobber for oss, og med oss, gjør Forever Food Together til en realitet

“Bærekraft har lenge vært en integrert del av vårt daglige arbeid, fra vårt samarbeid med lokale bønder som forsyner oss med grønnsaker, til ulike miljøtiltak i våre fabrikker, og til ernæringsrike og sunne måltider til våre forbrukere i Norge. I programmet for bærekraft, Forever Food Together, kan vi fortsette dette arbeidet i en strukturert form for en fremtid med større fokus på bærekraft.”

Jørn-Gunnar Jakobsen
General Manager
Findus Norge