Eierskap

Findus Norge AS eies av Nomad Foods Europe.

- Nomad Foods er Europas største selskap for fryste matvarer

- Nomad Foods er 2.7 ganger større enn nærmeste konkurrent

- Nomad Foods merkevarer blir solgt i 17 ulike land

- 3.800 mennesker er ansatt hos Nomad Foods

>> Les mer om Nomad Foods Europe

>> Les mer om selskapets investor-informasjon