Julie Lampe

Julie Lampe

HR Consultant

Hvilken bakgrunn har du som gjorde deg aktuell til stillingen?

Jeg startet som ferskvaremedarbeider i en av NorgesGruppens Meny-butikker da jeg var 15 år. Dette i en deltidsstilling ved siden av videregående og senere ved siden av en bachelorutdanning i Varehandelsledelse. Jeg var i Meny-systemet i totalt 6 år. Etter bachelorutdanningen sto valget mellom master i logistikk, markedsføring eller HR, valget falt på HR (Organisasjonspsykologi og ledelse) :) Etter utdanningen jobbet jeg som lederassistent i en etablering av et IT-selskap, med ansvar for HR-prosessene. Deretter jobbet jeg som prosjektmedarbeider og -leder i et konsulenthus i nærmere 4 år. I denne perioden ble det få oppgaver knyttet til det jeg brenner for, nemlig HR og Varehandel, til tross for at jeg lærte svært mye annet. Da stillingsutlysningen som HR Consultant i Findus Norge dukket opp så jeg det som en perfekt match med min bakgrunn og det savnet jeg hadde til bransjen og fagområdet.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i stillingen?

I den relativt lille HR-avdelingen vi har, får jeg gleden av å jobbe med svært mange varierte oppgaver. Jeg har fått hovedansvaret for rekrutteringsprosesser og gjennomfører disse fra A-Å i samarbeid med leder for den aktuelle stillingen. Videre har vi flere HR-prosesser der jeg har varierende ansvar; medarbeiderundersøkelser, kulturundersøkelser, talent-program osv. Med mange HR-prosesser har vi også en del HR-systemer som må sikres at brukes og vedlikeholdes riktig, og dette bruker jeg også en del av arbeidshverdagen min på. Jeg jobber også mye med intern kommunikasjon av organisasjonsendringer, prosessendringer, systemendringer etc. Avslutningsvis vil jeg også nevne at jeg har æren av å arrangere de aller fleste sosiale happenings, eksempelvis julebord, Holmenkollstafett, og lønningspils. Med andre ord får jeg brukt mange ulike egenskaper i jobben som HR Consultant i Findus.

Er det noe Findus Norge gjør innen ditt fagfelt som er verdt å få frem?

Et stort fokus på visjon, verdier og strategiarbeid de siste årene – dette syntes jeg er spesielt bra! Det er viktig at hver og en av oss vet hvor vi vil og hvordan vi ønsker å komme dit. Videre må jeg skryte av hvor engasjerte jeg opplever at mine kolleger er og hvor høy passion de har for merkevaren vår.

Hva er spesielt bra med å jobbe hos Findus Norge?

Jeg opplever et utrolig godt arbeidsmiljø her i Findus! Ikke bare har jeg mange svært kompetente kolleger som gjør en utmerket innsats for selskapet, de gjør det også med et så utrolig godt og smittende humør! Det er MYE latter og vennskap i Findus, samtidig som alle er svært opptatt av å være effektive og levere kvalitet.

Findus Norge er eid av Nomad Foods Europe, Europas ledende selskap innen frossenmat. Vi jobber mye med felles prosesser og synergier i Nomad Foods Europe og dette er både spennende og utviklende. Jeg opplever at eierne satser på oss og liker godt de internasjonale mulighetene som ligger tilgjengelig ved å være en del av et så stort og internasjonalt selskap.

Hvilken av våre 8 verdier brenner du mest for?

Kanskje ikke overraskende for en som jobber i HR; «Engasjerte og flotte mennesker utgjør forskjellen» er den verdien jeg brenner mest for. Det å få være med på å rekruttere, utvikle og legge til rette for at mine kolleger skal fortsette å være så engasjerte og flotte som de er opplever jeg som utrolig meningsfylt! Tett etterfulgt kommer verdien «Vi er lagspillere med entreprenør-spirit», vi jobber så til de grader sammen for å forbedre, utvikle og innovere.

Kan du si noen ord om hvem du er utenfor jobb?

Med et snev av ADHD-sitter jeg sjelden rolig når jeg ikke jobber. Sitter jeg først rolig er det med et håndarbeidsprosjekt eller flere (strikking, brodering eller noe annet kreativt). Jeg lever i tidsklemma med småbarn i hus og dagene flyr unna med inne- og uteaktiviteter med familie og venner. Som regel er det også et oppussingsprosjekt eller to på gang i huset. Avslutningsvis vil jeg legge til at de som får mulighet til å være ansatt i Findus er utrolig heldige! Makan til dyktige, engasjerte og hyggelige kolleger må man lete lenge etter.