Vår historie

Findus har dype røtter i norsk landbruk. Bokstavelig talt.

Findus har 75 års erfaring med produksjon og salg av næringsmidler.  Vår historie begynner i 1941 da sjokoladeselskapet Marabou kjøpte den lille svenske Frukt-vin-& Likørfabrikken i Bjuv, noen mil øst for Helsingborg.

Bakgrunnen for kjøpet var den vanskelige importsituasjonen for kakaobønner og sukker som krigen bevirket, og AB Marabou så seg derfor om etter andre produksjonsmuligheter basert på svensk råstoff. 

Selskapet døpes snart om til FINDUS (en sammenslåing av FruktINDUStri), og det ble startet opp produksjon av hermetiske frukt- og grønnsaksprodukter. I 1945 skriver Findus historie gjennom å lansere sine første dypfryste grønnsaksprodukter i Stockholm.

Grønnsaker

Selskapet døpes snart om til FINDUS (en sammenslåing av FruktINDUStri), og det ble startet opp produksjon av hermetiske frukt- og grønnsaksprodukter. I 1945 skriver Findus historie gjennom å lansere sine første dypfryste grønnsaksprodukter i Stockholm.

Fisk
Findus forsøkte seg også med dypfryst fisk fra Østersjøen, men pga. liten tilgang på råstoff var det behov for nye løsninger.  Dette resulterte i at AS Freia/AB Marabou i 1952, sammen med firmaet B. Heide i Kristiansund, etablerte et nytt selskap, AS Hammerfest Fiskeindustri og Filètfabrikk. 

Ferdigmat
Det nye selskapet overtok B. Heides tidligere fabrikk og lagerbygning i Hammerfest og satte i gang produksjon av dypfryst fiskefilèt.  I 1954 ønsket B. Heide å trekke seg ut av selskapet, og AS Freia/AB Marabou overtok hele aksjekapitalen.  I 1957 innledet selskapet et samarbeid med AS Heistad Fabrikker i Brevik om produksjon av dypfryste grønnsaker, og et år senere med Vestfold-Buskerud Slakterier AL i Stokke om produksjon av dypfryst kjøtt og ferdigmat.  

Fabrikk i Larvik
Findus-produksjonen av dypfryste grønnsaker, kjøtt og ferdigmat ved de to fabrikkene ble i 1972 overført til en nyåpnet, egen fabrikk i Hedrum utenfor Larvik.

Nestlé
I 1962 kjøper den sveitsiske næringsmiddelgiganten Nestlè foretaket, og Findus inngår i konsernet frem til investeringsselskapet EQT blir den nye eieren 1. februar 2000.

 I 2000 kjøper Findus Frionor fra Norway Seafood.

 I 2006 undertegnet Food Vest Ltd.(holdingselskap kontrollert av investerings-selskapet Cap Vest Equity Partners) en avtale med EQT om kjøp av Findus.

GRO Industrier
I 2006 kjøper Findus Norge AS GRO Industrier fra BAMA/Gartnerhallen. GRO Industrier var Norges største produsent av dypfryste grønnsaker, frukt, bær og potetprodukter. Denne transaksjonen har skapt en ny og sterk enhet som styrker produktutvikling og markedsbearbeidelse til beste for produsenter, handel og forbrukere. Findus’ sterke brand og kompetanse på merkevarebygging blir på denne måten kombinert med GRO Industriers sterke kompetansemiljø på produksjonssiden.

 I juli 2008 overtok Lion Capital aksjene i Foodvest Group fra Cap Vest Equity. 

Tripoint sluttet seg til investeringsgruppen i 2012.  

Nomad Foods
2. november 2015 ble Findus kjøpt opp og er nå en del av Nomad Foods Europe. Nomad Foods er Europas ledende innen produksjon av fryst mat med 4400 ansatte. Andre merkevarer som inngår i Nomad Foods er Iglo, BirdsEye, La Cocinera og Lutosa.