Hvordan fremskaffer vi fisk på ansvarlig måte?

Hvordan fremskaffer vi fisk på ansvarlig måte?

Vårt oppdrag er å sikre havene i dag og for generasjoner som kommer. 

 

Vi ønsker derfor å sette et eksempel ved å fremskaffe og bearbeide fisken på ansvarlig måte. Særlig siden fisk og sjømatprodukter er en slik historisk viktig del av merkevarene våre. 

Vi har beskyttet fisk og sjømatressursene gjennom våre merkevarer i mer enn 20 år, og selv om vi fremskaffer fisken på ansvarlig måte og får den behørig sertifisert, er havene under sterkt press. 

Klimaendringer, havforurensing, overfiske og IUU (illegal, urapportert og uregulert fiske) truer maritimt liv og sjømatressursene. Den globale etterspørselen av fisk og sjømat fortsetter å stige, noe som gjør det vanskelig å håndtere overfiske. Dette truer fiskebestanden i mange deler av verden. 

Vi bruker atferdskodeksen fra FNs organisasjon for ernæring og jordbruk (FAO) som veiledning for hvordan vi anskaffer fisken (villfanget og oppdrettsfisk) på ansvarlig måte. Vi aksepterer ikke fisk som er IUU eller som kommer fra overfiskede bestander. 

Vi samarbeider også med organisasjoner og beslutningstakere innen marine og havbruksnæringer for å innføre prinsippene i FAOs atferdskodeks for ansvarlig fiske. 


Vårt mål
100 % fisk og sjømat fra bærekraftig fiske eller ansvarlig oppdrett innen utgangen av 2025

Villfanget fisk og sjømat

Siden vi ble et grunnleggende medlem av MSC i 1997, har forpliktelsene våre om å kontinuerlig øke mengden MSC-sertifisert (Marine Stewardship Council) fisk som vi fremskaffer for Findus-produkter gitt kvantifiserbare resultater. I dag er mer enn 90 % av den villfangede fisken vi bruker MSC-sertifisert, og vi er den overlegent største brukeren av miljømerket MSC globalt. Vi bruker MSC-standarden for uavhengig evaluering siden vi mener det er den tøffeste standarden for fiskerisertifisering som finnes.

Som del av Europas største frossenmatselskap, er målet vårt å hjelpe forbrukerne over hele Europa med å foreta sunne og næringsrike matvalg og spise mer fisk og sjømat. Vårt langsiktige forhold til MSC betyr at mens vi oppnår våre mål, vil vi samtidig øke volumet av MSC-sertifisert fisk som spises av forbrukerne nå og i årene som kommer. Ved å støtte MSC støtter vi også prinsippene fra FNs bærekraftsmål nr. 14, livet under vann. og spiller en  rolle for å forsyne forbrukerne med bærekraftig fisk.

(MSC) The Marine Stewardship Council 

MSC er en internasjonal ideell organisasjon som ble etablert for å sikre sunne, bærekraftige og godt administrerte fiskebestander i dag og for fremtidige generasjoner.

Vi bruker MSC-standarden fordi: 

  • Den sikrer at fisken og sjømaten vår kan spores tilbake til et uavhengig evaluert, sertifisert, bærekraftig fangststed
  • Det sikrer at fisken og sjømaten vår håndteres med forsiktighet. Fra hav til tallerken blir den atskilt fra ikke-sertifiserte produkter og blir tydelig merket slik at den kan spores til et sertifisert bærekraftig fiskeri
  • Den er robust og pålitelig fordi den er vitenskapelig basert og internasjonalt anerkjent

Havbruk

Havbruksproduksjon (fiske- og skalldyroppdrett) er en av de nyeste og raskest voksende dyrkingsformer av matproduksjon. Den utgjør i øyeblikket halvparten av den globale fiske- og skalldyrproduksjonen, og den proporsjonale andelen av havbruk i det samlede verdensfisket og sjømatproduksjonen vil fortsette å stige. 

Det er grunnen til at havbruk blir en stadig viktigere kilde til fisk og sjømat og hvorfor det er viktig at oppdrettene og fiskeselskapene opptrer ansvarlig. Det er særlig viktig i områder hvor produksjonsekspansjonen legger økende press på sårbare miljøer. Uten forbedringer innen administrering og teknologi, vil produksjonsnivåer føre til et ikke bærekraftig press på miljøet, både globalt og i nærmiljøene til produsenter hvor havbruk finner sted.

Havbruk har en direkte innvirkning på biofysiske ressurser, vannkvaliteten, habitatenes integritet og økologisk mangfold. 

Det har også potensialet til å helpe lokalsamfunnene: 

  • Velstand gjennom å skape flere jobbmuligheter med økte inntekter 
  • Bedre ernæring 
  • Styrke oppdretterne

(ASC) Aquaculture Stewardship Council 

Sertifiseringsordninger som ASC har vist at markedsbaserte-mekanismer har kraften til å fremme positive endringer gjennom hele forsyningskjeden. Som en av hovedmekanismene for å fremme endringer, bruker ASC standarder som kartlegger hvordan ansvarlig havbruk ser ut. De er vitenskapelig basert, reflekterer bestepraksis og inkluderer kvantifiserbare ytelsesindikatorer. Standardene bidrar til at havbruksnæringen blir mer miljømessig bærekraftig og sosialt ansvarlig ved å tilby midler til å fremme og belønne ansvarlig oppdrettspraksis og til å påvirke valgene folk tar når de kjøper fisk og sjømat.