Hvordan fremskaffer vi grønnsaker på ansvarlig måte?

Hvordan fremskaffer vi grønnsaker på ansvarlig måte?

Bærekraftig jordbruk er en grunnleggende del av vår arv og vår fremtid

Som en ledende produsent av fryste grønnsaker, er vi opptatt av tilgjengeligheten av næringsrike grønnsaker av god kvalitet. Ansvarlig dyrking av grønnsaker er viktig for både virksomheten og planetens helsetilstand. Dårlig jordbrukspraksis kan føre til redusert biologisk mangfold, skadelige plantevernmidler og vannmangel. Når det gjelder kvaliteten på tilgjengelige produkter, utgjør dette en alvorlig fare.

Betydningen av god jordbrukspraksis

Mer enn 94% av grønnsakene vi bruker, slik som våre populære Findus-erter, kommer fra kontraktfestede jordbrukere og dyrkes I samsvar med våre standarder for bærekraftig jordbruk. Gjennom årene har vi utviklet jordbrukspraksis for å sikre at jorden bearbeides og at avlingen dyrkes på en bærekraftig måte slik at ressursene sikres for fremtiden. 

Vårt erfarne feltpersonell overvåker avlingene for å sikre at de hele tiden produseres i henhold til våre hovedprinsipper for ansvarlig og bærekraftig jordbruk. Det betyr også at de kontrollerer beslutninger om håndtering og beskyttelse av avlingene, for å sikre at de høstes når de er som best og fryses rask for å beholde produktenes kvalitet og næringsverdi til de når forbrukerne.

Det er en viktig del av tilnærmingen å utvikle langsiktige forhold til dyrkerne. Vi har jobbet med tre til fire generasjoner av jordbrukere for storparten av ertene og spinaten vi bruker. 

Dette er eksempler på ansvarlig og bærekraftig jordbruk: 

  • Vi maksimerer innhøstingen og næringskvaliteten, og samtidig jobber vi for å holde ressursbruken og avfallet så lave som mulig
  • Vi har fått på plass handlingsplaner for ansvarlig håndtering av jordas fruktbarhet, vann og biologisk mangfold
  • Vi støtter lokalsamfunn for å bevare og forbedre velferden og arbeidsmiljøet
  • Alle våre Findus-erter er allerede sertifisert av Nyt Norge. Vi har et samarbeid med Norfryg for å utvide sortimentet av norske grønnsaker, samt gjøre fryste grønnsaker mer attraktivt og tilgjengelig. Vi tester her utstyr for skånsom innfrysning av grønnsaker, bevaring av sunne næringsstoffer under lagring.

Vi har en klar policy for bruk av plantevernmidler. Vi forsøker å bruke den minst miljøskadelige tilnærmingen med hensyn til effektivitet, økonomisk begrunnelse, kvalitet samt miljø- og helsepåvirkning. 

Vårt unike ertedyrkingsprogram er en annen viktig del av vår tilnærming og er utviklet for å sikre smak, konsistens og næringsinnhold, samt sikre varianter som vokser i varmere klima.

Sette førsteklasses standard

Bærekraftig jordbruk er en grunnleggende del av vår arv og fremtid. For å garantere førsteklasses jordbruks standarder er vi medlem av SAI – Sustainable Agriculture Initiative, det ledende globale tiltaket viet utviklingen av bærekraftig jordbruk for matproduksjon.
Vi jobber for å harmonisere vår tilnærming til bærekraftig jordbruk og vil lansere SAI-plattformen, “Farm Sustainable Assessment” (FSA),  som dekker alle våre grønnsaker.  

Vårt mål:
I 100 % av våre grønnsaker skal komme fra bærekraftig jordbrukspraksis innen utgangen av 2025

SAI definerer bærekraftig jordbruk som “effektiv produksjon av trygge jordbruksprodukter av høy kvalitet på en måte som beskytter og forbedrer det naturlige miljøet, de sosiale og økonomiske forholdene til jordbrukerne, deres ansatte og lokalsamfunnene, og sikrer helsen og betingelsene til alle dyrkede arter”. Det omfatter områder som biologisk mangfold og miljøspørsmål, næringsstoffer og jord, vann og avfallshåndtering.