Hvordan fremskaffer vi mat på ansvarlig måte

Hvordan fremskaffer vi mat på ansvarlig måte

Fisk og grønnsaker er hovedråvarene i vårt vareutvalg. Men vi bruker også et utvalg andre ingredienser, fra kjøtt i vår Pytt i panne til oljen og krydderne i våre ferdigretter.

Når det gjelder anskaffelse av ingrediensene våre, vurderer vi alltid sporbarhet og dyrevelferd, samt miljø- og etiske forhold. I tillegg til dette overholder vi krav til matsikkerhet og overholdelse av lovgivningen. 

Vi har en risikobasert tilnærming når vi utvikler vår policy og overstiger juridiske krav. Vi adresserer spørsmål som er viktige for både forbrukerne og vår virksomhet.

Bedre dyrevelferd 

Det er økende bekymring rundt velferden, sikkerheten og bærekraften til kjøttforsyningen i virksomheten vår, og matkjeden som helhet. Vi deler denne bekymringen og går derfor lenger enn lovgivningen når det gjelder anskaffelse av fjørfe, egg og storfekjøtt. 

Vi kan spore kjøttet vi anskaffer helt tilbake til opprinnelsen. Alle dyr som brukes til kjøttproduksjon, vil bli humant bedøvet før slakting. Alle dyr gis nødvendig medisinsk behandling for å minimere lidelse. Antibiotika bør brukes forsiktig, bare når det er nødvendig og aldri for å fremme vekst. 

Våre kyllinger er alle alet opp i store rom (aldri i bur) og vi bruker hovedsakelig grønnsakbasert fôr av god kvalitet. Bruk av fisk i fôret (slik som fiskeolje og fiskemat) er tillatt så lenge det er fra en bærekraftig kilde (som identifisert av FAOs atferdskodeks for ansvarlig fiske).

Når det gjelder egg, har vi jobbet mot mindre bruk av store fjørfeanlegg siden 2013, og har gjort god fremgang. For storparten av vårt vareutvalg overgår vi allerede forventningene og har som mål å fullføre overgangen innen de neste to årene.

Vi oppfyller alle nasjonale standarder og EUs regulatoriske standarder for oppdrett og behandling av våre kjøttprodukter. 

Bærekraftig anskaffelse av palmeolje

Palmeolje blir ofte knyttet til avskoging av regnskogen som innvirker på de stedbundne artene. Vi er ingen storforbruiker av palmeolje, og for storparten av oppskriftene våre bruker vi alternativer slik som rapsolje eller solsikkeolje. 

Vi anskaffer paljeolje på ansvarlig måte, ved hjelp av sertifisering fra (RSPO) Roundtable for Sustainable Palm Oil. Over 90 % av vår paljemolje er RSPO-sertifisert og vi jobber med våre leverandører når det gjelder det resterende volumet. Vi godtar ikke “book and claim”-systemer.  

Samarbeid med leveandørene for å beskytte menneskerettigheter

Tusenvis av mennesker er involvert i dyrking og produksjon av ingrediensene vi bruker i våre produkter. Vi bestreber oss på å sikre at alle i forsyningskjeden blir rettferdig behandlet, noe som er grunnen til at vi fortsetter å jobbe for å innføre etisk policy og prosedyrer og for å sikre at våre medarbeidere får skikkelig opplæring.

Vi bruker for eksempel prinsippene fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), og krever at leverandørene våre oppfyller dem samt lokale, nasjonale arbeidsforskrifter.

Leverandører må overholde Nomad Foods Europes atferdskodeks for leverandører, som er en del av våre handelsvilkår og bestemmelser.  

Vi krever at leverandørene våre registrerer seg hos Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) og  fyller ut et egenerklæringsskjema. Dette er en ideell medlemsorganisasjon som fremmer ansvarlig og etisk forretningsvirksomhet i globale forsyningskjeder. 
Vi krever også at leverandørene overholder en uavhengig etisk standard, kontrollert av en ekstern revisor.  

Vi bruker profilering for å identifisere forsyningskjeder som kan kreve særlig gransking, som vil gjøre at vi kan ta mer proaktive tiltak i fremtiden, slik som å innlede samtaler med leverandører om risikoer og hvordan de kan reduseres.

Hvis en leverandør unnlater å treffe tiltak for å stoppe eller hindre brudd på menneskerettighetene, jobber vi for å forbedre situasjonen med leverandøren hvis og når det er mulig. Ved alvorlige brudd reserverer vi oss retten til å avslutte samarbeidet med leverandøren.