Smartere valg reduserer matsvinnSmartere valg reduserer matsvinn

I dag kastes en tredjedel av all mat som produseres. I Norge kastes minimum 355 000 tonn fullt spiselig mat hvert år, og over halvparten av dette matsvinnet kommer fra forbrukerne. 

Matsvinn er et større miljøproblem enn plast i Norge, når plasten blir sortert riktig. Det er faktisk ni ganger større fotavtrykk ved produksjon og transport av mat enn ved produksjon av plast, så fremt at plasten sorteres. Ettersom det kastes vesentlig mindre fryst mat, sammenlignet med andre matvarer, har Findus valgt matsvinn som et av våre fokusområder innen bærekraft. 

Visste du at fryst mat kan redusere matsvinnet ditt hjemme med opptil 47%, sammenlignet med bruk av ferske og kjølte produkter? 

Med fryst mat kan du bruke akkurat så mye du trenger til måltidet, og legge resten tilbake i fryseren. Med dette enkle grepet kan du gjøre en forskjell for miljøet gjennom å redusere matsvinnet ditt hjemme. 

Hvert 10. minutt kaster vi over 5 TONN fullt spiselig mat i Norge. Årlig tilsvarer dette klimagassutslippet fra 400 000 biler, og er nok til å mette 410 000 mennesker. Vi i Findus har tilsluttet oss målene i Bransjeavtalen om redusert matsvinn, og jobber for at Norge skal kutte matsvinnet med 50 % innen 2030.

Bli med du også! Signer ditt matsvinnløfte i dag!

 

#KuttMatsvinn2030

- TENK FØR DU KASTER MAT

   Se, lukt, smak.

- PLANLEGG MÅLTIDENE GODT

   Bruk det du trenger. Frys eller kjøl ned resten.

- BRUK FRYSEREN SMART

   Fryst mat kan halvere matsvinnet. 

 

Effektiv utnyttelse av ressurser

Vi ønsker å gjøre det lettere for våre forbrukere og kunder å ta smarte valg og bruke våre ressurser på best mulig måte. Dette gjelder for alle deler av vår virksomhet. Fra våre innkjøp av råvarer og ingredienser, til hvilke produksjonsmetoder vi velger, og hvordan vi transporterer våre produkter.

Når det gjelder transport, jobber vi aktivt for å utnytte lasteplassen maksimalt for å på den måten redusere transporten. At våre produkter er dypfryst utgjør også en stor forskjell; det tillater saktere og mer miljøvennlig transport enn fly.

Et annet viktig fokusområde er å informere våre forbrukere om rett håndtering av produktene våre, for å ta best mulig vare på maten vi har og således minske matsvinn. Som nevnt over - dag blir en tredjedel av all mat kastet, og denne ressursløsningen har vi alle et ansvar for å gjøre noe med!