Økt konsum av fisk og grønnsaker

Findus har undertegnet en intensjonsavtale med helsedepartementet om å øke konsumet av fisk og grønnsaker med 20% innen 2021. 

Avtalen innebærer følgende:


  • At det gjennomsnittlige inntaket av tilsatt sukker per person skal reduseres med minst 12,5 prosent innen 2021.
    Det betyr en reduksjon til nærmere 11 energiprosent innen 2021. Inntaket var på 13 energiprosent i 2013.
  • At det gjennomsnittlige inntaket av mettet fett per person skal ned til 13 energiprosent innen 2018. Inntaket var på 14 energiprosent i 2015.
  • At det gjennomsnittlige inntaket av salt per person skal ned til 8 gram per dag innen 2021. Inntaket var på 10 gram i 2010.
  • At inntaket av sunne matvarer som frukt grønnsaker og fisk øker.

Å redusere innholdet av mettet fett og salt i maten gir lavere risiko for hjerte- og karsykdommer.

Beregninger fra Danmark viser at redusert innhold av salt i maten fører til færre dødsfall og færre tilfeller av hjerte- og karsykdom.