Vårt syn på fiskBærekraftig fiske gir friskere hav

Havene våre trues av overfiske, og Findus jobber aktivt for å minske denne trusselen, så også kommende generasjoner skal kunne nyte godt av sunn fisk.

Vi har derfor jobbet med bærekraftig fiske lenge, helt siden vi var blant de første til å introdusere MSC-miljømerket fisk på det norske markedet i 2004.

I dag er all villfanget fisk i dagligvaren fra Findus miljømerket med MSC, og vi arbeider tett og aktivt sammen med andre aktører som Marine Stewardship Council (MSC) og Passion for Ocean for å sikre et friskere hav med bærekraftig fiske.

Hvorfor gjør vi dette?

Jo, fordi fisk er sunt og bra å spise – ikke bare for vår egen helse, men også fordi det har en lavere påvirkning på klimaet enn kjøtt.

Dessverre viser undersøkelser at vi nordmenn spiser for lite fisk, og Findus har derfor signert myndighetenes intensjonsavtale om å nå målsetningen om 20% økt konsum av fisk innen 2021.

I dette arbeidet vil vi sette fokus på viktigheten av å øke konsumet av bærekraftige fiskearter for å verne om havet og fiskebestanden – slik at ikke bare vi, men også kommende generasjoner skal få tilgang på nok fisk.

Med fokus på smakfull innovasjon,
som også er bærekraftig,
skal vi øke fiskekonsumet
og gi helsegevinst til
kommende generasjoner.

Hvordan jobber vi med bærekraftig fiske?

Enten fisken vår er villfanget eller fra oppdrett, er vi forpliktet til å sørge for at fisket skjer på en bærekraftig måte, og dette gjør vi ved å benytte anerkjente sertifiseringsordninger for bærekraftig fiske, slik som MSC, i tillegg til strenge interne retningslinjer.

• Vi kjøper kun fra leverandører som er anerkjent av FAO eller som følger FAO Code of Conduct for ansvarlig fiske.

• Vi jobber aktivt med våre leverandører for å utelukke ulovlig, uregulert eller urapportert villfangst fra noe marked, eller fra fiskerier som er utarmet eller i bedring (som definert av FAO).

• Vi påvirker fiskerier til å sertifisere seg, og forventer at alle våre leverandører toppfyller kravene fra en eller flere av følgende sertifiseringssystem: Marine Stewardship Council (MSC), Global Aquaculture Alliance (GAA BAP), GLOBAL G.A.P eller Aquaculture Stewardship Council (ASC).