Vårt syn på kjøttVårt syn på kjøtt

Kjøttets kvalitet er avgjørende for Findus

Vi er veldig nøye når det gjelder utvalget av leverandører.

Vi samarbeider kun med utvalgte, seriøse leverandører som vi kjenner og har tillit til. De må leve opp til våre strenge kvalitetskrav.

Dyrene og kjøttet skal håndteres i henhold til EUs detaljerte krav.

Dyrene får ikke behandles med hormoner eller antibiotika. Kjøttets smak og utseende skal være helt uten anmerkninger.

Vi har selvfølgelig også satt krav til den mikrobiologiske kvaliteten. Alt kjøtt må være salmonellafritt.

Varemerket Findus står som garanti for kvalitet og sikkerhet.

Hvor kommer kjøttet fra?

  • Storfekjøttet kommer fra Irland/Storbritannia/Brasil/Norden.
  • Svinekjøttet kommer fra Irland. En mindre andel kommer fra andre land i Europa, blant andre Tyskland, Sverige og Danmark.
  • Kyllingkjøttet kjøpes inn fra et fåtall leverandører i Thailand.