Smartere valg reduserer matsvinnSmartere valg reduserer matsvinn

I dag kastes en tredjedel av all mat som produseres.

Av all mat som kastes i Norge, står husholdningene for hele 64%.

Med fryst mat kan du planlegge bedre, og bruke akkurat så mye du trenger til hvert måltid – og dermed gjøre en forskjell for miljøet gjennom å redusere matsvinnet ditt hjemme.

Faktisk kan du reduser matsvinnet ditt med opptil 47%, sammenlignet med bruk av ferske og kjølte produkter.

Effektiv utnyttelse av ressurser

Vi jobber aktivt for å utnytte våre ressurser på beste måte.

Det handler om alle deler i vår verdikjede. Fra innkjøp av råvarer og ingredienser til hvilke produksjonsmetoder vi velger og hvordan vi transporterer produkter.

Når det gjelder transport, så jobber vi aktivt med å utnytte lasteplassen maksimalt for å minimere antall transporter.

At våre produkter er dypfryst utgjør også en stor forskjell; det tillater saktere og mer miljøvennlig transport enn fly.

Et annet viktig fokusområde er å informere våre forbruker om håndtering av våre produkter, for å redusere matsvinn og ta vare på de råvarer og den maten vi har.

Findus tar ansvar og har signert en intensjonsavtale med myndighetene om å redusere matsvinnet med 50% innen 2030.