Findus vil redusere matsvinnet med 50% innen 2030

Findus har undertegnet en avtale med regjeringen om å redusere matsvinnet med 50% innen 2030.

En tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet.

Bare i Norge kaster hvert år en gjennomsnittlig norsk forbruker 42 kg mat som kunne vært spist. Findus og regjeringen slutter seg til FNs bærekraftmål om å halvere matsvinnet innen 2030.

Matsvinn er både et miljøproblem og en utfordring for klimaet.

Årlig kastes det i Norge rundt 385.000 tonn fullt brukbar mat. Godt over halvparten av dette svinnet oppstår hos forbrukere.

Avtale om reduksjon av matsvinn

Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen og Findus-sjef Kenneth Fredriksen undertegner avtale om reduksjon av matsvinn.