Ansvarlig dyrking av grønnsaker

Bærekraftig landbruk er en grunnleggende del av vår historie og vår fremtid

Som en ledende produsent av fryste grønnsaker, er tilgangen til næringsrike kvalitetsgrønnsaker, dyrket på en ansvarlig måte, helt sentralt. Vi jobber kontinuerlig med å sikre langsiktige og bærekraftige praksiser for å ivareta både høy kvalitet og fremtidig tilgang.

Nært samarbeid med våre bønder

I Norge har Findus lang tradisjon for nært samarbeid med norske bønder, og omtrent 94% av vår totale grønnsaksportefølje kommer fra våre 125 kontrakterte dyrkere som følger kvalitetssystemet for landbruket (KSL). KSL er underlagt den uavhengige stiftelsen Matmerk, som også forvalter merkeordningen Nyt Norge.

For Findus Norge er det å utvikle langsiktige relasjoner til våre bønder en fundamental del av vår måte å jobbe på. Vi er stolte over at vi som konsern har relasjoner som strekker seg opptil tre til fire generasjoner tilbake. Våre agronomer kan følge dyrkingen tett og sikre at avlingene er gjennomgående produsert i henhold til våre nøkkelprinsipper for ansvarlig og bærekraftig landbruk. Dette inkluderer blant annet tiltaksplaner for jordhelse, næringskontroll, gjødsling, og bruk av plantevernmidler.

Stadig forbedring av standarder

Bærekraftig jordbruk er en grunnleggende del av vår arv og fremtid. For å garantere førsteklasses landbruksstandarder er vi medlem av SAI – Sustainable Agriculture Initiative, verdens ledende tiltak for utvikling av bærekraftig landbruk for matproduksjon. Vi jobber også for å harmonisere vår tilnærming til bærekraftig landbruk og vil lansere SAI-plattformen “Farm Sustainable Assessment” (FSA), for alle våre grønnsaker.  

100 % av våre grønnsaker, uavhengig om de kommer fra en tredjepart, skal være verifisert som bærekraftig dyrket innen utgangen av 2025

SAI definerer bærekraftig landbruk som “effektiv produksjon av trygge landbruksprodukter av høy kvalitet på en måte som beskytter og forbedrer det naturlige miljøet, sosiale og økonomiske forhold for bøndene, deres ansatte og lokalsamfunn, og sikrer helsen og betingelsene til alle dyrkede arter”. Det omfatter områder som biologisk mangfold og miljøspørsmål, næringsstoffer og jord, vann og avfallshåndtering. 

I 2018 ble det gjennomført to tredjeparts revisjoner for å kartlegge grensesnittet mellom KSL og FSA, som viste at det norske kvalitetssystemet i dag er godkjent på nest høyeste nivå (silver nivå) i henhold til FSA standard.