Findus Norge - brukervilkår

BRUKERVILKÅR

Oppdatert 29. mai 2017

1. GENERELT
Nettstedet www.findus.no ("Nettstedet") eies av Findus Norge AS, org.nr. 981 279 980, et selskap registrert i Foretaksregisteret og MVA-registeret ("Findus"). Mattilsynet fører tilsyn med virksomheten til Findus. Mattilsynet kan kontaktes på e-post [email protected], ved å benytte kontaktskjemaet her eller per brev til Mattilsynet, Postboks 383, 2381 Brumunddal.

All informasjon på Nettstedet om produkter, tjenester og kampanjer gjelder kun for forbrukere i Norge. Findus garanterer ikke at informasjon på Nettstedet er relevant for forbrukere i andre land. Dersom du bruker Nettstedet aksepterer du disse vilkårene. Vi oppfordrer deg til å sjekke vilkårene hver gang du besøker Nettstedet. Andre nettsteder som eies av selskaper i Nomad Foods konsernet kan inneholde andre vilkår, og du bør lese slike vilkår separat.

Ved din bruk av Nettstedet godtar du at norsk lov skal gjelde for spørsmål vedrørende innhold eller bruk av Nettstedet, samt at eventuelle tvister i relasjon til disse brukervilkår som ikke fører frem innen en måned skal søkes løst ved de alminnelige norske domstoler ved Findus' verneting.

2. OPPHAVSRETT
All opphavsrett og andre rettigheter knyttet til tekst, bilder, lyd, programvare og annet materiale som er publisert på Nettstedet ("Beskyttet Materiale") tilhører Findus eller dets tilknyttede selskaper i Nomad Foods konsernet. Beskyttet Materiale kan ikke selges eller distribueres for kommersielle formål, og heller ikke modifiseres eller innlemmes i andre dokumenter eller publikasjoner, enten i elektronisk format eller på papir, eller plasseres på et annet nettsted eller lenke til Nettstedet uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Findus. Varemerker som vises på Nettstedet eies av eller er lisensiert av Findus, selskaper i Nomad Foods konsernet eller dets partnere. Det er strengt forbudt å benytte varemerker som vises på Nettstedet uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Findus.

3. ANSVAR
Informasjonen på Nettstedet kan bare benyttes som generell informasjon om produkter eller tjenester. Findus gir ingen garanti for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon på Nettstedet. Ingen informasjon på Nettstedet kan anses som rådgivning, enten i forbindelse med medisinske eller juridiske spørsmål, eller før investeringsbeslutninger. Henvisning til et produkt eller en tjeneste på Nettstedet er ikke et tilbud om å levere produktet eller tjenesten. Informasjon om tilgjengelighet og egnethet for et bestemt produkt eller tjeneste bør innhentes før kjøp. Findus, andre selskaper i Nomad Foods konsernet, dets samarbeidspartnere, ledelse, ansatte eller andre representanter for Findus kan ikke holdes ansvarlig for direkte og indirekte tap, skader eller utgifter som påløper i forbindelse med bruk av Nettstedet.

4. TEKNISKE ENDRINGER
Findus forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer og rettelser på Nettstedet, samt suspendere eller avslutte tilgangen til Nettstedet uten varsel dersom Findus finner det hensiktsmessig eller nødvendig.

5. VIDERELENKING
På ulike steder på Nettstedet kan du bli tilbudt automatiske koblinger til andre nettsteder som er relevante for et bestemt aspekt av Nettstedet. Dette betyr ikke at Findus eller andre selskaper i Nomad Foods konsernet har tilknytning til slike nettsteder eller deres eiere. Findus håper at du finner disse nettstedene av interesse, men verken Findus eller andre selskaper i Nomad Foods konsernet selskapet, dets ledelse eller ansatte påtar seg noe ansvar for innhold, informasjon og eventuelle tilbud på disse nettstedene. Ingen av de aktuelle nettsidene er godkjent av Findus eller dets partnere.

6. PERSONOPPLYSNINGER

Ved å bruke Nettstedet, oppgi dine personlige informasjon eller øvrige data til oss samtykker du til at Findus kan behandle dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Dette betyr at Findus kan prosessere, sende, videreformidle og publisere personoopplysninger i henhold til Findus' enhver tid gjeldende personvernerklæring. Vi ber deg lese personvernerklæringen nøye før du overlater personopplysninger til oss. Nettstedet bruker cookies for å skille ulike typer brukere. Dette forenkler bruken av nettstedet og gir Findus mulighet til å forbedre Nettstedet. Les mer i Findus' cookie policy.

7. BRUKERGENERERT INNHOLD

Findus overvåker informasjon som blir publisert av brukere på Nettstedet, men tar intet ansvar for innholdet i slik informasjon. Findus forbeholder seg retten til å redigere eller fjerne publisert informasjon fra Nettstedet uten varsel. Findus aksepterer ikke utsagn i strid med norsk rett, herunder hatefulle ytringer, fornærmende eller diskriminerende uttalelser, misbruk av immaterielle rettigheter eller noen form for hacking. Det er ikke tillatt for andre enn Findus å benytte Nettstedet til å tilby produkter eller tjenester uten Findus' skriftlige forhåndsgodkjenning.

8. ENDRINGER I VILKÅR
Dersom Findus endrer sine vilkår vedrørende bruk av Nettstedet vil en oppdatert versjon av disse brukervilkårene gjengi disse endringene og vi kommer til å informere deg om slike endringer ved å oppdatere datoen for ikrafttredelse øverst på disse brukervilkårene.

9. KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende Nettstedet kan du kontakte oss på: [email protected] Findus Norge AS, Postboks 423, 1373 Asker

10. KONKURRANSEVILKÅR
For konkurranser på Facebook har vi laget egne regler. De finner du her.