Findus Norge - personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRINGOppdatert 29. mai 2017

1. OM PERSONVERNERKLÆRINGEN
Denne personvernerklæringen gjelder for Findus Norge AS, org.nr. 981 279 980, Erteløkka 7, 1384 Asker (''Selskapet'') og forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. Ved å bruke våre tjenester og eventuelt registrere dine opplysninger nettstedet vårt, aksepterer du og gir tillatelse til at Selskapet behandler dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLES INN?

2.1 Personopplysninger du selv oppgir
Vi samler inn personopplysninger du selv oppgir i skjemaer eller datafelt på våre nettsider, for eksempel for å registrere deg for vårt nyhetsbrev, i forbindelse med rangering av våre produkter, ved ønske om å delta på kampanjer eller for å svare på dine forespørsler, herunder navn, e-postadresse, telefonnummer, alder, kjønn, sivilstand, innkjøpsvaner, preferanser m.v. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Vi lagrer også opplysninger om deg når du sender oss e-post eller kontakter oss per brev eller telefon. Dersom du registrerer brukerkonto hos oss og utfører aktiviteter på våre nettsider, må du oppgi personlige data. Opplysningene lagres i vår database for kunne levere tjenesten til deg, og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester samt for å forebygge svindel.

2.2 Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenesten

Når du bruker våre tjenester registrerer vi informasjon om aktiviteten din. Informasjonen som innhentes kan være nettstatistikk, teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling, søkehistorikk, informasjon relatert til nyhetsbrev, kampanjer e.l. og telefonsamtaler (dvs. telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen).

3. HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL?
De innsamlede opplysningene vil ikke brukes senere til formål som er uforenlige med formålene angitt nedenfor, med mindre du har samtykket til det.

3.1 Gjennomføre avtalen
Personopplysningene dine behandles for å kunne utføre tjenesten du har bedt om, svare på dine spørsmål, herunder å tilpasse tjenestene etter brukernes antatte ønsker, og til å informere deg om nye bruksmuligheter.

3.2 Tilrettelegge for effektive og forbedrede kundetjenester
Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg mer brukervennlige tjenester. Når du har skrevet inn personopplysninger i skjema eller datafelt på våre nettsider, kan vi benytte visse identifiserende teknikker som gjør det mulig for nettsiden å huske dine personlige preferanser, som sider eller produkter på nettsiden som du besøker ofte, og om du velger det, din bruker-ID. De innsamlede opplysningene benyttes for å følge med på om brukere med en bestemt nettleser/enhet har problemer med å laste nettsiden, bestemte sider, bestemte produkter, samt tilpasse formatet til nettleser/enhet som benyttes, slik at vi kan forbedre våre tjenester.

3.3 Personlig tilpassede tjenester, anbefalinger og markedsføring
Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og kampanjer tilpasset ditt bruksmønster. Informasjonen gjør også at vi kan levere digitale annonsekampanjer tilpasset den enkelte bruker, eller tilby deg tilgang til tredjeparts e-handelsplattformer. I visse tilfeller vil vi i slike tilfeller dele personopplysninger med andre selskaper.

Tredjeparter som får tilgang til denne type data er underlagt strenge bruksbegrensninger som blant annet sier at informasjonen ikke skal kunne brukes til andre formål. Vi kan også benytte dine personopplysninger for slike formål som å tilby deg muligheten til å få meddelelser om Selskapets produkter og tjenester inklusive utsendelser av nyhetsbrev, invitere deg til å delta i meningsmålinger eller arrangementer om våre produkter eller for å opplyse deg om særskilte kampanjer, dersom du på forhånd har valgt å få slik informasjon. Du kan når som helst velge bort å motta nyhetsbrev eller annen direkte markedsføring.

3.4 Begrense misbruk av tjenesten
Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av tjenesten. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, spam, forsøk på å logge på andres brukerkontoer, hets og sjikane, og for øvrig handlinger som er forbudt etter norsk lov.

4. ER DET FRIVILLIG Å GI FRA SEG PERSONOPPLYSNINGER?
Det er alltid frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. Du kan til enhver tid begrense mengden og typen av personopplysninger Selskapet registrerer om deg gjennom å unnlate å skrive dette inn i skjemaer eller datafelt på vår nettside. Vi gjør oppmerksom på at dette kan medføre at noen av våre tjenester ikke fungerer, ikke fungerer optimalt, eller at din brukeropplevelse påvirkes. Når det gjelder muligheten for ikke å akseptere bruken av informasjonskapsler eller annen sporingsteknikk på Selskapets nettsider, se vår cookie policy.

5. HVEM FÅR TILGANG TIL MINE PERSONOPPLYSNINGER?
De som kan få tilgang til dine personopplysninger er et begrenset antall av Selskapets medarbeidere, visse selskaper som Selskapet gjennomfører felles aktiviteter med og tredjeparter som Selskapet har gitt i oppdrag å utføre visse tjenester. Dersom du har bedt om en tjeneste som gjennomføres sammen med et annet selskap som kan ha behov for tilgang til dine personopplysninger, kommer vi til å be om ditt samtykke. Vi krever at våre samarbeidspartnere behandler dine personopplysninger konfidensielt og kun anvender opplysningene for å utføre tjenester for Selskapets regning.

6. DELING AV INFORMASJON MED TREDJEPARTER
Opplysninger om deg og din bruk av tjenesten kan bli utlevert til andre selskaper, herunder våre leverandører, samarbeidspartnere og andre selskaper i Nomad Foods konsernet til bruk for samme formål som de ble innsamlet for. Så langt det er mulig vil opplysningene bli utlevert i anonymisert form, men for enkelte formål kan det være nødvendig at mottaker får opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg. I så fall vil behandlingen av personopplysninger skje i henhold til en databehandleravtale. Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Selskapets tjenester, vil informasjonen etter begjæring kunne utleveres til offentlige myndigheter. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det er nødvendig for å forhindre svindel.

7. SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, forhindre at personopplysninger går tapt ved feil, ødelegges eller skades og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

8. RETTIGHETER

8.1 Rett til innsyn
Enhver som ber om det, har rett til å få grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven § 18, 1. ledd. Selskapet har gitt denne informasjonen i denne personvernerklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. Den som er registrert i Selskapets datasystemer har rett til innsyn i egne opplysninger.

8.2 Krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
Etter personopplysningsloven § 27 har du som bruker rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Selskapet ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra deg som bruker skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

8.3 Sletting av personopplysninger
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det kreves i lov at de oppbevares lenger. Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å kunne levere en tjeneste du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis å motta nyhetsbrev), eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene. Du kan når som helst kalle tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger.

9. SÆRLIG OM BARNS PERSONVERN
Vi tillater ikke at barn under 15 år bruker våre tjenester. Vi samler bevisst ikke inn informasjon eller bruker personopplysninger om barn under 15 år. Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet.

10. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL UTLANDET
Noen av formålene i punkt 3 ovenfor kan kreve at dine personopplysninger overføres og/eller deles med tredjepart som kan være etablert i utlandet, herunder i stater utenfor EU/EØS. Vi vil i slike tilfeller iverksette tiltak for å ivareta at dine personopplysninger behandles sikkert og i samsvar med personopplysningsloven.

11. ENDRING AV PERSONVERNERKLÆRINGEN
Selskapet forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen for å reflektere endringer av lover og regelverk samt tekniske fremskritt. Dersom Selskapet endrer sin praksis vedrørende personvern kommer en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen til å gjengi disse endringene og vi kommer til å informere deg om slike endringer ved å oppdatere datoen for ikrafttredelse øverst på denne personvernerklæringen.

12. KONTAKTINFORMASJON
Dersom du har spørsmål knyttet til vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger, eller om endring eller sletting av personopplysninger som du har gitt oss, kan du kontakte oss på telefon 66 85 44 00 eller e-post post@no.findus.com. Vi anmoder om at du i alle forsendelser til Selskapet oppgir den e-postadressen som ble brukt ved registrering (dersom slik ble gitt). Du kan også sende et brev til følgende postadresse: Findus Norge AS, Postboks 423, 1373 Asker.

13. KLAGER
Eventuelle klager på Selskapets behandling av personopplysninger kan rettes til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo eller e-post postkasse@datatilsynet.no