Hvordan gjør vi en forskjell?

Verden er i rask endring og for å håndtere komplekse miljøutfordringer må vi jobbe sammen

Sammen med våre bønder, leverandører, regulatorer, bransjeorganer og detaljister jobber vi med komplekse miljøutfordringer for å drive endringer i en global skala.

Vår produksjon og våre innkjøp skal bygges på respekt og omtanke både for mennesker og miljøet. Gjennom sertifisering og verifisering av all vår fisk og alle våre grønnsaker, skal vi bidra til en bedre fremtid både i havet og på land. Gjennom økt innovasjon og tilgjengelighet av fisk og grønt, skal vi gjøre vårt for å tilrettelegge for sunnere måltider for våre forbrukere, og for kokkene som serverer våre produkter. Vi utvikler stadig innovasjoner for at produktene skal være så næringsrike som mulig mens vi fokuserer på å redusere avfall og bruke bærekraftig emballasje.