Hvordan gjør vi en forskjell?

Hvordan gjør vi en forskjell?

I en verden i rask endring jobber vi sammen for å håndtere vanskelige spørsmål

Sammen med våre leverandører, regulatorer, bransjeorganer og detaljister adresserer vi miljøtrusler og jobber for endringer på en global skala.

Ansvarlig og bærekraftig anskaffelse står i sentrum for alt vi gjør. Fra tydelige interne retningslinjer og prosedyrer til eksterne sertifiseringer. Vi utvikler stadige innovasjoner for at produktene skal være så næringsrike som mulig mens vi fokuserer på å redusere avfall og bruke bærekraftig emballasje.