Vårt arbeid for å minske vår klimapåvirkning

Global oppvarming utgjør en stor trussel mot verdenshavene og jordbruksareal siden den reduserer tilgangen til bærekraftige råmaterialer av høy kvalitet. I dag er globalt jordbruk en stor bidragsyter til det samlede karbonutslippet, noe som er grunnen til at vi har kjempet for bærekraftig fremskaffelse og jordbruk i mange tiår. Vi velger å fokusere på fisk og grønnsaker som områder hvor vi kan gjøre en positiv forskjell. 

En voksende befolkning betyr at vi hele tiden må tenke over hvordan vi skal produsere næringsrik mat på en bærekraftig måte. Hvert år går mer enn 1,3 milliarder tonn mat til spille, hovedsakelig gjennom husholdningsavfall.. Fryst mat er en levedyktig løsning for å redusere matsvinn, siden avfall fra fryst mat kan være opptil 5-6 ganger mindre enn matsvinn av fersk mat*.

*Martindale, W, (2014) "Using consumer surveys to determine food sustainability", British Food Journal, Vol. 116 Issue: 7, pp.1194-1204, doi: 10.1108/BFJ-09-2013-0242.

Havene våre er under press  

Den globale etterspørselen av fisk og sjømat fortsetter å øke, men overfiske og destruktive fangstmetoder har ført til at mye av verdens fiskebestander er truet. I tillegg til klimaendringer og forurensing av havene har dette ført til at havene er utsatt for et enormt press. Alt i alt utgjør det en stor risiko for maritimt liv og sjømatforsyningen.

En del av det større bildet 

FNs bærekraftmål er opprettet for å håndtere viktige globale utfordringer for bærekraften. Våre bærekraftmål støtter de følgende bærekraftmålene: 2, 6, 7, 8, 12, 14 og 15. 

Bli med oss for å redusere vår samlede miljøpåvirkning 

Mer planteprodukter, som grønnsaker og bærekraftig fremskaffet fisk, i kostholdet er bedre for miljøet. Det er grunnen til at vi kontinuerlig investerer i å utvikle og utvide våre utvalg av fisk, grønnsaker, vegetarretter og kjøttfrie produkter.

Her er noen tips om hvordan du og planeten kan forbli sunne:

  • Sørg for å ha et variert kosthold
  • Spis mer plantebasert mat, inkludert grønnsaker
  • Spis mer fisk og sjømat – men sørg for at den kommer fra bærekraftige kilder
  • Spis mindre mat med høyt innhold av fett, sukker eller salt (f.eks. potetgull, godteri, sukkerholdige drikker) – sjekk alltid etiketten
  • Velg sunnere fett og oljer, slik som raps-, solsikke- og olivenolje
  • Kjøp bare det du trenger – og tilbered bare det du har tenkt til å spise
  • Når det er mulig, gjenbruk emballasjen før den resirkuleres