Våre medarbeidere

Våre medarbeidere

Våre kollegaer er integrert i alt vi gjør

Med en overbevisning om at motivasjonen starter innenfra og med over 4300 ansatte i 17 forskjellige land tror vi på at flotte folk gjør en forskjell, noe som er grunnen til at vi sørger for at de har en aktiv stemme gjennom medarbeiderundersøkelsen ‘Our Voice’. Det er også grunnen til at  det er viktig at de forstår og etterlever verdiene hver dag. 

Det er veldig viktig for oss å skape en god arbeidsplass. 

Mangfold og inkludering

Vi er så heldige å betjene en mangfoldig forbrukerbase, og vi ønsker å representere dette internt gjennom våre kollegaer. Dette er et område hvor vi gjør mer. Vi oppmuntrer for eksempel kvinner til å søke på lederstillinger og åpner muligheter for internasjonale karrierer. 

I 2017 startet vi å jobbe med vår aller første ‘mangfold og inkluderingspolicy’, som ble lansert over hele selskapet våren 2018. Det inkluderer et rammeverk for hele selskapet, opplæring i ubevisst partiskhet, deling av bestepraksis, fokuserte forum samt mulighet for opplæring og veiledning. Vi har allerede fått på plass Nomad kvinnenettverk ved hovedkontoret og vil innføre dette internasjonalt. 

Opplæring og utvikling

Vi er opptatt av å investere i våre ansatte fordi vi vet det ikke bare vil hjelpe dem med å bli bedre i jobben, men også føle seg mer engasjert og motivert.  

Vi følger 70:20:10-modellen for opplæring og utvikling:

Illustrasjon til målet om 70 % utvikling av ansatte skal skje på jobb, 20 % gjennom sosiale nettverk og 10 % gjennom formell opplæring

For all HR-policy og praksis, inkludert intern opplæring, har vi en fin online plattform ‘Nomad & Me’. Andre viktige tiltak innen opplæring og utvikling er våre ledelses- og administreringsprogram på konsernnivå.

Arbeidsmiljø

Vi er svært opptatt av å sikre at våre ansatte er trygge på jobben. Vi bestreber oss alltid på å bli bedre, og derfor jobber vi for å oppdatere gjeldende arbeidsmiljøpolicy etter at vi rekrutterte vår nye konsernsjef for arbeidsmiljøet. Vår ambisjon er å etablere et felles sikkerhetsstyring for å skissere en tydelig prosess for rapportering og eskalering av ulykker og skader.

Arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Vårt formål som merkevare er å hjelpe familier med å spise litt mer sunt hver dag – og vi mener at denne mentaliteten starter på arbeidsplassen. Vi anser velferd som et helhetlig tilbud, og vi har derfor lansert “Our Well Way” – vårt helt egne arbeidsmiljøprogram.

Det vil hjelpe de ansatte til å vise den beste utgaven av seg selv på arbeidsplassen gjennom bedre fysisk, mental og økonomisk trivsel. Vi ser at dette gir bedre arbeidsmiljø, produktivitet og engasjement. Det ledes av våre lokale “Well Way Champions” sammen med arbeidsmiljøansvarlig og lokal HR.  

Samarbeid med lokalsamfunn

Vi jobber aktivt for å engasjere oss og gi vårt bidrag til lokalsamfunnene hvor vi driver virksomheter, samtidig som vi styrker vår bredere bærekraftagenda. 

Vi unngår ‘ovenfra og ned’ standardiserte tiltak til fordel for en tilnærming hvor lokale team beslutter hvordan man best støtter de sosiale forholdene i deres region. Det er tross alt de lokale som vet best.

Dette er bare noen eksempler på hvordan vi forholder oss til lokalsamfunnene:

  • Håndtere matavfall: Team i Norge, Storbritannia, Sverige, Østerrike og Nederland samarbeider tett med lokale matsentraler eller veldedige organisasjoner for å redusere mengden mat som ellers ville bli kastet til å bli brukt på en trygg måte for vanskeligstilte. I Norge donerer vi mat til blant andre Kirkens Bymisjon, som videre deler maten ut gratis til de som trenger det. I løpet av 2017 donerte vi rundt et halvt tonn mat. 
  • Ansvarlig samfunn: Teamet i Nederland har utarbeidet en ‘Ansvarlig samfunn’-strategi med hovedfokus på utdannelse rundt fedmeproblemer. Deres bidrag strekker seg fra matlagingskurs med sunn mat for barn i fattige områder til å delta i sponsede løp for veldedige organisasjoner.