Christoffer Lütken

Commercial Controller

Hvilken bakgrunn har du som gjorde deg aktuell til stillingen?

Det som gjorde meg aktuell for stillingen var at jeg hadde jobbet i ulike Controller-stillinger i andre Retail-selskaper, innenfor både dagligvare og elektronikk bransjen.

Hvorfor ønsket du å jobbe i Findus?

Jeg ønsket å jobbe i Findus fordi jeg fant det spennende å jobbe på leverandørsiden innenfor varehandel. I motsetning til det å jobbe på kundesiden (ICA og Elkjøp) som jeg hadde gjort tidligere. I tillegg trigget det meg å jobbe for et selskap som både produserer og selger norske produkter/råvarer.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i stillingen og hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut?

En typisk arbeidshverdag er at den aldri er lik! Det er alltids noen nye analyser/scenarier/mulige strategier som skal regnes på. Som Commercial Controller innenfor Retail kreves det tett samarbeid med flere avdelinger (Økonomi, Salg, Marketing og NPD (produktutvikling)), og dette er med på å gjøre jobben både spennende, givende, men også utfordrende. Typiske arbeidsoppgaver: Salgs- og marginoppfølging, produktkalkyler, budsjett, forecast, rabattavstemminger, og mye analyse og adhoc oppgaver som jeg finner mest spennende med jobben.

Er det noe Findus Norge gjør innen ditt fagfelt som er verdt å få frem?

Vi har fokus på økt lønnsomhet/marginforbedringer gjennom å lansere lønnsomme produkter, gode kunderelasjoner sammen med et sterkt kostnadsfokus.

Hva er spesielt bra med å jobbe hos Findus Norge?

Dyktige kolleger er det som gjør det så gøy å jobbe i Findus. Vi utfordrer hverandre og ønsker sammen å nå nye mål. På hovedkontoret har vi en flat struktur som gjør at diskusjonene går på tvers av avdelinger/nivåer og det er korte veier til beslutningene.

Hvilken av våre 8 verdier brenner du mest for?

Som økonom står kostnadsbevisst sterkt hos meg – brukes pengene fornuftig og hvilke endringer kan vi gjøre for å bli enda mer lønnsomme å skape videre vekst for selskapet.

Kan du si noen ord om hvem du er utenfor jobb?

Utenfor jobben liker jeg å slappe av og oppleve ting sammen med familien min. Som småbarnsfar er man ofte på farten så tiden står sjelden stille, men det å ha noe å gjøre er det som holder meg i gang. Har man det bra på jobb har man det bedre hjemme, og har med det bra hjemme har man det bedre på jobb.