Ansvarlig innkjøp

Selv om fisk og grønnsaker er våre prioriterte områder, har vi en rekke andre gode produkter i vårt sortiment. Ved innkjøp av alle råvarer, slik som f.eks. olje, ris, kjøtt og egg følger vi våre strenge retningslinjer. 

Ved innkjøp av ingrediensene våre vurderer vi alltid sporbarhet og dyrevelferd, samt miljø- og etiske forhold. I tillegg til dette overholder vi krav til matsikkerhet og kvalitet. Vi tar også hensyn til miljømessige og sosiale trender som våre forbrukere er opptatt av. 

Dyrevelferd 

Det er økende bekymring rundt dyrevelferd, miljø og bærekraft når det gjelder kjøttforsyninger i matindustrien. Vi anerkjenner denne bekymringen og går derfor lenger enn lovgivningen når det gjelder innkjøp av fjørfe, egg og storfekjøtt til våre produkter. 

Vi er veldig nøye med å velge våre leverandører. Vi jobber kun med utvalgte, anerkjente leverandører som vi kjenner og har full tillit. De må leve opp til våre kvalitetskrav, alle nasjonale standarder og EUs regulatoriske standarder. Både dyrene og kjøttet skal håndteres i henhold til Norge og EUs detaljerte krav, og vi kan spore kjøttet vi kjøper inn helt tilbake til opprinnelsen.

Alle dyr som brukes til kjøttproduksjon blir bedøvet på en human måte før slakting, og alle dyr skal få nødvendig medisinsk behandling for å minimere lidelse. Antibiotika skal brukes med forsiktighet, kun når det er nødvendig, og aldri for å fremme vekst. Dyrene blir heller ikke behandlet med hormoner for vekstfremmende formål. Smaken og utseendet til kjøttet skal være av ypperste kvalitet, og vi har naturligvis også krav til den mikrobiologiske kvaliteten. Alt kjøtt skal være fritt for salmonella.

Vi har signert European Chicken Commitment, som er et initiativ som oppfordrer matprodusenter til å arbeide for å forbedre levekårene for kylling som blir brukt i matproduksjon innen 2026.  At vi har signert initiativet betyr at vi, sammen med leverandørene våre, fortsetter å jobbe med å forbedre levekårene for kyllingen vi bruker, slik at vi kan nå forpliktelsene i avtalen innen 2026 for hele vår portefølje.

Findus-merkevaren garanterer kvalitet og sikkerhet - vi avstår aldri fra dette. 

Ansvarlig innkjøp av palmeolje

Vi er ingen storforbruker av palmeolje, og bruker stort sett andre oljer slik som rapsolje eller solsikkeolje. I de aller fleste tilfeller har vi erstattet palmeolje med alternative oljer. I et fåtall produkter, der råvaren bidrar til spesifikke teknologiske egenskaper, og vi ikke har noe godt  alternativ, forsetter vi å bruke palmeolje. I disse få tilfellene sikrer vi ansvarlige innkjøp gjennom sertifisering fra (RSPO) Roundtable for Sustainable Palm Oil, noe vi har gjort siden 2010.

Respekt for menneskerettigheter

Tusenvis av mennesker er med på å dyrke og produsere råvarene og ingrediensene som brukes i våre produkter. Vi vil sikre at de som bidrar til vår virksomhet behandles rettferdig. Derfor jobber vi intensivt for å implementere strenge etiske retningslinjer og rutiner, for å påse at dette etterleves i hele vår verdikjede. Vi jobber også med å sikre at våre medarbeidere får den opplæringen de trenger.

 Alle våre leverandører må etterleve Nomad Foods Europes etiske retningslinjer som er en del av våre betingelser og vilkår for handel. Vi krever også at våre leverandører registrerer seg hos Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX), og at de gjennomfører egen-revisjon ved hjelp av spørreskjema fra SEDEX. Dette er en ideell medlemsorganisasjon som fremmer ansvarlig og etisk forretningsvirksomhet.