Nyt Norge

Illustrasjon til målet om 70 % utvikling av ansatte skal skje på jobb, 20 % gjennom sosiale nettverk og 10 % gjennom formell opplæring

Nyt Norge

Nyt Norge er det offisielle merket for norsk mat. Målet er at man skal kunne velge norske, kortreiste matvarer i butikken.

Alle våre produkter som er merket med Nyt Norge-merket har følgende krav:

  • Norske råvarer
  • Varene skal være produsert på gårdsbruk som følger kvalitetssystemet i landbruket.
  • Bonden skal dokumentere at dette blir gjort, og råvaremottaker skal ha rutiner for å følge opp gårdsbrukene.
  • Produktene skal være laget av bedrifter som er lokalisert i Norge.
    Findus har ansvar for at kravene til norsk råvare, norsk produksjonssted hos bonden er oppfylt.