Våre tiltak for å redusere matsvinn

Samarbeid mot matsvinn

Hvert 10. minutt kastes 5 tonn fullt spiselig mat i Norge. Forbrukerne står for over halvparten av dette svinnet, og matbransjen står også for sin andel. For å få til en løsning på denne problematikken er det viktig at vi alle samarbeider! 

 

Som en produsent av fryst mat har vi en unik posisjon til å bidra til redusert matsvinn i husholdningene. Forskning viser nemlig at ved å velge fryst mat kan du redusere matsvinnet hjemme med opptil 47%, sammenlignet med kjølte eller ferske alternativer. Flere tips til hvordan du kan redusere matsvinnet ditt hjemme finner du her. 

Hva gjør vi i Findus for å bidra?

Findus har signert Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn og ønsker å ta en aktiv rolle i matsvinnkampen. Dette gjør vi ved å hele tiden jobbe for å redusere matsvinn i egen verdikjede, samtidig som vi løfter matsvinn høyere på agendaen. I tillegg er vi opptatt av å gi forbrukerne tips og råd til hvordan man kan redusere matsvinn hjemme, og generelt gjøre folk mer oppmerksomme på den utfordringen matsvinn er i dagens samfunn. 

Høsten 2018 hadde vi en Matsvinn-kampanje, i samarbeid med Matvett, der vi plasserte en stor boks som visualiserte 5 tonn matsvinn, på Oslo S. Denne kampanjen engasjerte både politikere og forbrukere. I september 2019 inviterte Matvett og Findus igjen til et matsvinn-event, denne gangen en Matsvinn-lunsj. Vi inviterte politikere, deltakere fra næringsliv, unge og eldre for å diskutere matsvinnproblematikk og løsninger. Les mer om arrangementene her

Vi leter stadig etter måter å redusere svinnet i vår egen verdikjede. For å redusere svinnet i våre fabrikker har vi de siste årene jobbet med optimering av produksjonsprosesser, emballasje og produksjonsplanlegging. Vi har også hatt fokus på salg av varer med kort gjenstående holdbarhet. Vi fortsetter vårt arbeid fremover, og har som mål å redusere svinnet i våre fabrikker og vår egen logistikk kjede med 50% innen 2030; #KuttMatsvinn2030.

Splitter ny optisk sorterer reduserer matsvinn

 

Å investere i ny teknologi kan være et viktig tiltak for å redusere matsvinn. Vi har nylig kjøpt inn en splitter ny optisk sorterer i fabrikken vår i Tønsberg. Denne maskinen er en topp moderne sorteringsmaskin og vil bidra til å redusere matsvinnet vårt ytterligere. Utstyrt med en rekke kameraer som ser på produksjonsbåndet både fra toppen, bunnen og siden, oppdager maskinen defekte biter/avfall. Disse biten "skytes" ut i avfallet ved hjelp av luft. 

Som vår servicetekniker Bjørn sier i filmen her, er maskinen "pinlig nøyaktig" på at kun avfall sorteres ut. På denne måten får vi beholdt så mye som mulig av råvarene våre, og kun råvarer med flekker, skader eller andre defekter går ut i avfallet.   

Skreller med damp

Fryste grønnsaker er ikke bare praktisk og tidsbesparende, fordi du slipper skrelling og kutting. Du slipper i tillegg matavfallet! I Findus skreller vi grønnsaker og poteter med damp, som gjør at vi kun fjerner akkurat det vi må; det ytterste skallet. Dette er en nøye utviklet teknologi som gjør at vi kan beholde så mye som mulig av hver råvare, og dermed holder matsvinnet til et minimum. Les mer om andre fordeler med fryste grønnsaker her.

Fra matsvinn til matglede

 

Matsentralen 

Som mange andre i bransjen også har blitt flinke til, donerer vi overskuddsmat til Matsentralen. Dette er en fantastisk måte å få gitt mat som ellers ville blitt svinn, til vanskeligstilte som trenger en hjelpende hånd. Alt for mye fullt spiselig mat blir kastet her i landet, og Matsentralen gjør et viktig arbeid med å omfordele mat som ellers ville blitt kastet. I 2018 ga også alle ansatte i Findus Norge årets julegave til Matsentralen, for å støtte opp om det fantastiske og viktige arbeidet de gjør.

Kompassmat 

Vi i Findus er stolte av å ha inngått en avtale med Kompassmat om at de skal få alt overskuddet av blomkålstilker fra blomkålproduksjonen vår. Dessverre får ikke vi benyttet stilkene i produksjonen vår, og tidligere har disse derfor gått til dyrefôr. Nå vil blomkålstilkene heller få nytt liv gjennom Kompassmat, og det synes vi er veldig fint! 

Kompassmat
er et cateringbyrå som er baserer seg på å gi overskuddsmat et ansiktsløft! Og ikke nok med det: de som jobber på kjøkkenet deres er ungdommer som har deltatt på og bestått Kompassmat sitt ungdomsprogram. Ungdommene er motoren i deres matproduksjon, i samarbeid og samhandling med dyktige kokker de har med seg på laget. Dette gjør at ungdommene tilegner seg unik kompetanse og kunnskap om hvordan man kan videreforedle mat. Det er slike ressurser samfunnet trenger!