Fremtidens emballasje 

Emballasjen til produktene våre er viktig fordi den beskytter og bevarer produktene, noe som betyr at vi kan levere trygge produkter av høy kvalitet til deg som forbruker

Emballasje har en viktig rolle for å beskytte og forlenge holdbarhet til mat og råvarer, men samtidig påvirker den også miljøet. Findus har signert Grønt Punkt Norge sitt Plastløfte, hvor målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning - i tråd med EU-målene om 50 % materialgjenvinning av all plast innen 2025.

Vi i Findus følger utviklingen av nye materialer tett, og bytter fortløpende ut pakninger som i dag ikke er gjenvinnbare med pakninger som er gjenvinnbare. Vårt mål er at 100 % av våre forbrukerpakninger skal være gjenvinnbare i 2022.
All emballasje skal også være i henhold til våre interne retningslinjer, som for oss betyr at emballasjen må:

  • Være godkjent matkontaktmateriale
  • Unngå overflødig materiale når det er mulig
  • Vurdere den samlede innvirkningen på miljøet 

Vi oppmuntrer også alle våre forbrukere til å resirkulere emballasjen etter at de har spist maten, alt fra papp og plast, til aluminiumsformene vi bruker til fiskegrateng. 

Vårt mål er at
100 % av forbrukeremballasjen skal være resirkulerbar innen 2022

Mindre plast i emballasjen

I 2019 reduserte vi plastbruken i emballasjen på våre forbrukerprodukter med 12 tonn.  Et av tiltakene for å oppnå dette, er å fjerne flow wrap plast fra vår emballasje på Ovnsbakt fiskefilet med saus, som nå kommer i papirform isteden or aluform. Det har redusert plastavfallet vårt med 1,9 tonn. 

Vi har også endret på emballasjen til flere av våre produkter i pose, for eksempel pasta-produktene våre, wok og potetprodukter. Produktene pakkes nå i ett plastmateriale, istedenfor to som var smeltet sammen. Dette fører til mindre plastbruk, og i tillegg er den nye filmen lettere å resirkulere. Dette, og flere andre tiltak, sparer samfunnet for store mengder plast, og vi jobber stadig for å forbedre oss ytterligere.