Fremtidens emballasje 

Fremtidens emballasje 

Fremtidens emballasje

Samtidig som emballasje har en viktig rolle for å beskytte og forlenge holdbarhet til mat og råvarer, påvirker de også miljøet. Findus har signert Grønt Punkt Norge sitt Plastløfte, hvor målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning - i tråd med EU-målene om 50 % materialgjenvinning av all plast innen 2025.

Vi i Findus følger utviklingen av nye materialer tett, og bytter fortløpende ut pakninger som i dag ikke er gjenvinnbare med pakninger som er gjenvinnbare. Vårt mål er at 100 % av våre forbrukerpakninger skal være gjenvinnbare i 2022.
All emballasje skal også være i henhold til våre interne retningslinjer, som for oss betyr at emballasjen må:

  • Være godkjent matkontaktmateriale
  • Unngå overflødig materiale når det er mulig
  • Vurdere den samlede innvirkningen på miljøet 

Vi oppmuntrer også alle våre forbrukere til å resirkulere emballasjen etter at de har spist maten, alt fra papp og plast, til aluminiumsformene vi bruker til fiskegrateng. 

Vårt mål er at
100 % av forbrukeremballasjen skal være resirkulerbar innen 2022