Alaska pollock

Har du sett alaska pollock som en råvare i våre fiskeprodukter og lurer på hva det er?

Alaska pollock (Gadus chalcogrammus) er en fiskeart i torskefamilien (Gadidae), som holder til i det nordøstlige Stillehavet, mellom Beringhavet og Alaskagulfen.

Torskefamilien består av totalt rundt 25 arter fisk, hvorav vi kan finne 18 i norske farvann. De fleste artene lever i tempererte, kalde hav. Andre fisker i torskefamilien er blant annet torsk, sei og hyse (kolje).

Fiskekjøttet er likt det til vanlig torsk: klar, hvit farge, fast konsistens og mild i smaken. Det er også veldig saftig i konsistensen. Dette er noen av grunnene til at det egner seg godt til panert fisk, og andre fiskeretter som for eksempel fisk med saus

Hva kjennetegner alaska pollock som fisk?

Typiske kjennetegn er slank kroppsfasong, med tre ryggfinner og to gattfinner. Skjeggtråden (hakefinnen) er mye mindre enn hos torsken, eller helt fraværende. Skinnet er gjerne brunt/grått, med marmorert (prikkete) mønster og en langsgående stripe. Fargen kan variere etter leveforholdene. Buken er gjerne lysere.

Fiskekjøttet er magert, og inngår i samlebetegnelsen hvit fisk. De kan bli opptil en meter lange, men det vanligste er at de blir 30–60 cm lang og veier mellom 450–1400 gram. Fisken lever i store stimer, og spiser dyreplankton, småfisk og fiskelarver. Eldre fisk spiser hovedsakelig fisk.

Hvorfor er det bra å spise alaska pollock

All villfanget fisk vi i Findus bruker, er MSC sertifisert. Det betyr at den er ansvarlig fisket  fra bærekraftige bestander. 
I Norge anbefales det å spise fisk 2–3 ganger i uka, hvorav halvparten bør være fet fisk. Selv om alaska pollock er mager fisk, inneholder den viktige næringsstoffer:
Omega-3
Protein
Selen
Jod
Vitamin B12