Bærekraft i Findus

Julie Martinussen

Som en del av Europas største frossenmatselskap er vi opptatt av å bevare naturens ressurser, slik at generasjoner også i fremtiden kan nyte sunn og god mat. Derfor samarbeider vi i Findus med våre søsterselskaper i Nomad Foods (f.eks Iglo i Tyskland og BirdsEye i Storbritannia) for å håndtere komplekse spørsmål, håndtere miljøtrusler og få til endringer i en global skala.

Vi har utviklet en bærekraftstrategi som skal lede oss mot en fremtid hvor både mennesker og planeten kan trives. Det at vi skal tilby sunne og gode produkter, i tillegg til å fiske, dyrke og kjøpe inn råvarer på en ansvarlig, bærekraftig måte, er sentralt for alt vi gjør.

Anna Jarleman, Nordic Head of Sustainability har ansvar for Findus, Nordens bærekraftarbeid. Vi har trukket frem et intervju fra bærekraftrapporten, 2020 for å få et innblikk i bærekraftsagendaen vår.

Anna Jarleman, Nordic Head of Sustainability, Findus Norden

Hvor viktig er bærekraftsarbeidet for Findus?

Matindustrien spiller en viktig rolle når det gjelder fremtiden til planeten vår. Selv om evnen til å produsere og konsumere mat på en bærekraftig måte nå er en klar forventning blant forbrukere og kunder, er den også uløselig knyttet til vår evne til å nå FNs globale utviklingsmål innen 2030. Bærekraft er derfor ikke bare viktig for matbedrifter som ønsker å være relevant i dag, men også avgjørende hvis vi vil eksistere i morgen.

Ettersom bærekraft også er en nøkkelfaktor på dagens arbeidsmarked, kan vår strategiske tankegang i sin tur hjelpe oss med å beholde og tiltrekke de lyseste hodene, som vil få oss til å vokse og utvikle oss ytterligere. Når vi påtar oss ansvaret, holder vi oss ydmyke overfor utfordringene som ligger foran oss. I en fartsfylt verden er det viktig at vi holder oss oppmerksomme på endringer i forbrukernes krav, kundenes prioriteringer og behovene til samfunnene vi opererer i.

 

Hvilke mål nådde vi i bærekraftsåret 2020?

I 2020 tok Findus i Norden viktige skritt med vår bærekraftsagenda. Alle de fire nordiske fabrikkene kjører nå på grønn elektrisitet, svenske innenlandske transporter gikk fossilfrie, en ny plantebasert portefølje Green Cuisine ble lansert i Finland og Sverige, og vi er godt på vei mot 100 prosent MSC og ASC fiskeportefølje i Norden i løpet av 2021. Det totale matsvinnet ble redusert med 31,8% i våre nordiske fabrikker.

Bærekraft er ikke en kvinne eller et manns show. Å integrere bærekraft i alle aspekter av organisasjonen er forretningskritisk for å nå våre ambisiøse bærekraftsmål.

 

Hvilke fokusområder har Findus i Norden?

Hos Findus i Norden jobber vi hardt for å drive virksomheten vår på en måte som lever opp til våre globale forpliktelser. Vi tror at ved å gi forbrukere og kunder tilgjengelig, smakfull og ansvarlig produsert mat, gjør vi samtidig det lettere for dem å leve en mer bærekraftig hverdag. Og det å være en del av en global organisasjon som Nomad Foods gir oss styrke, retning og fart til å gjøre det.

Vår gruppestrategi for bærekraft gir viktig veiledning og struktur i vårt arbeid og har blitt en kilde til stolthet og entusiasme for våre mange ansatte. Ved å prioritere bærekraft på denne måten, beviser vi overfor våre kunder, forbrukere og for oss selv at vi tar vårt ansvar på alvor. Gitt den enorme konkurransen på dagens matmarked, hjelper vår strategi oss til å tenke helhetlig og gir viktige synergier som får oss til å skille oss ut fra mengden.

 

Hva er du mest stolt av i bærekraftsåret 2020?

Jeg er spesielt stolt av vårt viktige skritt for å integrere tre bærekraftsmål - redusere matsvinn, øke andelen blå og grønne produkter i vårt porteføljesalg og drive inkludering og mangfold - til alle nordiske ansattes resultatutviklingsmål for 2021. En viktig måte å sikre at bærekraft alltid er i forkant i alt vi gjør til daglig. Det tas viktige skritt innen Findus i Norden for å øke effektiviteten i hvordan vi jobber og for å utfordre gamle perspektiver for å gi bedre innkjøp, ernæring og operasjoner hver dag.