Julie Martinussen

Smart sortert hos Findus

Årets matplanter høstes, plukkes og sorteres i høyt tempo. Jeg befinner meg på Findus egen fabrikk i Tønsberg for å følge bønnenes reise fra råvare til ferdig produkt. Dagens reiseleder er fabrikkens servicetekniker; Bjørn Bollæren, som stolt viser frem ny sorteringsteknologi som sikrer optimal kvalitet. Han har vært med på denne reisen i over 20 år og brenner for norsk matproduksjon. Bjørn begynner å skissere og illustrere maskinens komponenter på et ark, og forteller engasjert om prosessen: «Det har vært en rivende utvikling!» 

Hva er din rolle på fabrikken?

Jeg jobber som servicetekniker, og har ansvar for at driften går som den skal. Vi har mange sorteringsmaskiner på linja som krever tett oppfølging. Jeg sørger for at de optiske sortererne jobber optimalt, hele veien. Tilbakemeldinger fra kvalitetsavdelingen sørger for at vi kan «pinpointe» nøyaktig hva som skal beholdes og hva som skal sorteres vekk. 

Jeg har jobbet her på fabrikken i 20 år, og jeg er fryktelig engasjert i norsk matproduksjon. Jeg er lidenskapelig opptatt av det norske landbruket og lokale råvarer. Det er faktisk sånn at ca. 80% av maten Findus produserer er kortreist mat, produsert i Norge. 

Hva er så spesielt med optisk sortering? 

Tidligere var sorteringen personavhengig. Da hadde vi folk som manuelt plukket vekk defekter og avfall. Det har jo vært en rivende utvikling, og vi har jo hele tiden jobbet for å få en fabrikk som kjører seg selv.  De optiske sortererne tar jo aldri pauser! De kjører hele tiden og er stilt inn av operatørene, for å få en best mulig ferdigvare. 

Dette er den råeste teknologien som finnes per dags dato når det gjelder sortering. Vi hadde en optisk sorterer her før. Den fungerte jo helt greit, men vi kom til den slutningen at vi kunne investere i en sikrere og bedre sorteringsteknologi. Så da valgte vi å installere en ny maskin for 3 år siden, en Tomra-maskin fra Belgia. Den har all teknologi du kan tenke deg i 2021, det finnes ikke noe mer enn det vi har kjøpt! Holdningen var sånn at når vi først skal investere i ny maskin, så skal vi ikke spare.

Vi skal ligge helt øverst når det gjelder teknologi – fordi vi vet ikke hva fremtiden vil bringe av utfordringer. 

Hvilke muligheter gir den nye teknologien?

Maskinen består av 10 kamera, infrarød lys- og laserteknologi. Med disse komponentene stiller vi mye sterkere enn før. Vi har 100 % kontroll og mulighet til å finjustere hva maskinen skal se etter. Det betyr at vi får mindre matsvinn, fordi vi kan være utrolig nøyaktig på hva vi ønsker å fjerne. Med vår teknologi kan vi foredle utplukk av grønnsaker som ellers ville blitt kastet. Vi kan ta imot gulrøtter som andre ikke ønsker å selge videre. Vår teknologi sørger for at vi klarer å beholde de fullverdige delene av matplanten, og forhindrer at god mat går til spille!

Teknologien har et enormt spekter å utforske – jo mer jeg jobber med det, jo bedre blir det, forteller Bjørn med et smittende engasjement.