Markering av kvinnedagen 2021

Til tross for at vi lever i et land hvor likestillingen har kommet langt, hvor halve arbeidsstokken er kvinner, og der mange på et tidspunkt i arbeidslivet vil bli gravide, snakkes det ikke nok om hvordan graviditet passer inn i det å bytte jobb.

I anledning kvinnedagen har vi derfor tatt en prat med vår egen Bjørg Lindquist, for å høre litt om hennes reise i Findus og hvordan hennes karriere startet i selskapet for over 6 år siden. 


I dag jobber Bjørg som nordisk supplier assurance manager.

Men da Bjørg søkte jobb for 6 år siden, var hun halvveis i et svangerskap.

- Jeg tror mange kvinner har kjent på samme bekymring som jeg gjorde den gang. Selv om man er kvinne i «rette alder», så ønsker man å bli vurdert på bakgrunn av kvalifikasjoner, og føle seg trygg på at arbeidsgiver ikke vektlegger en potensielt kommende svangerskapspermisjon som et hinder. 

Situasjonen for Bjørg var ikke bare at hun var i «rette alder», men da Bjørg søkte jobb i Findus var hun allerede halvveis i et svangerskap. Dette gjorde at hun følte seg ekstra utsatt.

Før hun startet intervjuprosessen i Findus hadde hun akkurat kommet ut av en prosess hvor hun hadde gjort seg noen negative erfaringer med å dele informasjon om svangerskapet i intervjuprosessen. Dette til tross for at hun følte seg trygg på at hun var kvalifisert til jobben. 

- Jeg må innrømme at jeg var helt dårlig av bekymring før jeg fikk fortalt Findus om graviditeten og avklart situasjonen med min nye leder og med HR. Heldigvis var alle veldig proffe, og de tok det ryddig og fint, akkurat etter boka, smiler hun. Det er jo engang sånn at det er bare vi kvinner som kan bli gravide, og det føles veldig urettferdig hvis det skal bli brukt mot oss. Som mødre kan vi ofte være både effektive og gode til å prioritere, legger hun til med et smil. 

I de nordiske landene har vi bestemmelser som gir et sterkt og tydelig vern mot diskriminering på grunnlag av graviditet, og at dette er omstendigheter som ikke kan vektlegges som ulempe for arbeidssøkeren. Likevel er det mange kvinnelige jobbsøkere i en slik situasjon som bekymrer seg for hvordan det vil påvirke ansettelsesprosessen.  

Selv om mange kvinner opplever diskriminering ved graviditet, så endte heldigvis Bjørg sin historie godt. Etter endt svangerskapspermisjon kom Bjørg tilbake til Findus og har siden den gang fått mulighet til å ta på seg lederansvar og et stadig større faglig ansvar i Findus og Nomad Foods.

Hennes nåværende sjef, Adrian Augustine, har vist frem Bjørg sin historie internt, og hatt fokus på å legge til rette for at arbeidstakere som har familie og barn kan gjøre det minst like bra i sin jobb - noe som har fått ekstra fokus med dagens Covid situasjon.  

- Despite COVID and the challenges of a working mother in that situation, Bjørg has been without fault in delivering excellent execution within her role, forteller Adrian Augustine stolt.  

Akkurat «work-life balance» er et viktig fokusområde i Findus og Nomad Foods. Overgangen til hjemmekontor har gjort at mange kan kjenne på følelsen av at jobb og privatliv blir mindre adskilt. 

– Da Covid rammet oss i 2020 fikk vi den ultimate test på hvordan vi skulle håndtere dette i praksis, sier nordisk HR sjef, Cecilie Berggren. Vi har forsøkt å tilrettelegge for at medarbeidere skal kunne håndtere den nye situasjonen gjennom å være fleksible fra vår side, benytte oss av offentlige støtteordninger og samtidig forsøke å veilede til god e-post etikette og god møtekultur. Tilgang til opplæring innenfor ulike IT systemer har også vært viktig for oss, for å ta ned barrierer og øke mestring hos de ansatte, sier Berggren. 

Berggren legger til at arbeidet med inkludering og mangfold også i stor grad handler om å ta tak i ubevisste fordommer. 

– Det kan eksempelvis være fordommer mot arbeidende mødre, forventninger til menn og kvinner uten familie, ulik etnisitet og mer. Det at vi markerer kvinnedagen i Findus og Nomad Foods ser jeg på som utrolig positivt og ikke minst veldig viktig. Dette er ett av flere viktige områder innenfor inkludering og mangfolds agendaen som vi sammen skal jobbe videre med i årene som kommer, avslutter hun.